สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
                

ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ ศึกษาสังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยาใน สปป.ลาว
Economic Social and Psychological Observation

เครื่องเรือนส่วนใหญ่ทำจากไม้ประดู่ เพราะมีคุณภาพดี   ไม้สักในลาวส่วนใหญ่เนื้อไม้ยังไม่แข็งพอ


โรงงานผลิตและจัดแสดงเครื่องเรือนเครื่องใช้
ที่ผลิตจากไม้ประดู่เป็นส่วนใหญ่


โต๊ะตัวนี้ทำจากไม้ประดู่แผ่นใหญ่เครื่องเรือนที่ออกแบบสวยงาม ทันสมัย
โรงงานผลิต


ช่างกำลังขัดเนื้อไม้ให้เรียบเครื่องเรือนที่ขัดแล้ว  รอการตกแต่งให้สวยงามต่อไป


1 2 3 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าเกี่ยวกับ สปป.ลาว ( About Laos ) กลับหน้าหลัก ( Main )