สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
            

ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ ศึกษาสังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยาใน สปป.ลาว
Economic Social and Psychological Observation

มีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารของรัฐและเอกชนจำนวนมาก
สร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ตลาดเช้า
(มีห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีของไทยมาลงทุนที่นี้ด้วย)


ป้ายโครงการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัย

(การก่อสร้างช่วง เดือน ก.ย. 53)

สร้างอาคารสำนักนายกรัฐมนตรีหลังใหม่


อาคารสำนักนายกรัฐมนตรีหลังปัจจุบัน (สีขาว)


อาคารใหม่ที่อยู่ระหว่างการตกแต่งภายใน
จะแล้วเสร็จช่วงปลายปี พ.ศ.2553

อาคารพาณิชย์และตลาดจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว


อาคารพาณิชย์จำนวนมากที่บึงธาตุหลวง
(เดิมเป็นบึงขนาดใหญ่)

สินค้าจีนทะลักเข้าลาวจำนวนมาก
แต่สินค้าไทยยังคงเป็นที่นิยม เพราะมีคุณภาพดี
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศลาวกับประเทศอื่นๆ
ประเทศไทยได้ส่วนแบ่งการตลาดถึง 70%


เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในเมืองใหญ่


โรงรับจำนำ เป็นที่พึ่งของคนที่ขัดสนด้านการเงินภาพงานบุญบั้งไฟในนครหลวงเวียงจันทน์

วิถีชีวิตของชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเรียบง่าย
และยังผูกติดกับประเพณี วัฒนธรรมดั่งเดิม

ชมงาน World Ecotourism Conference 2009
ณ โรงแรมดอนจัร พาเลส  สปป.ลาว
เมื่อ 16 ก.ค. 52
ภายในงานมีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว
ใน สปป.ลาว ซึ่งเน้นเรื่อง Green Travel


1 2 3 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าเกี่ยวกับ สปป.ลาว ( About Laos ) กลับหน้าหลัก ( Main )