สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****
            

ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ ศึกษาสังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยาใน สปป.ลาว
Economic Social and Psychological Observation

การคมนาคมภายในนครหลวงเวียงจันทน์   เมื่อเดือนสิงหาคม 2552  เมื่อเดือนสิงหาคม 2552 เริ่มใช้รถไฟฟ้าขนาดเล็ก
ประมาณ 10 ที่นั่ง เป็นรถเมล์ประจำทาง  เพื่อลดมลพิษในเมืองหลวงรถเมล์ไฟฟ้าเมื่อเทียบขนาดกับรถจักรยานยนต์รถเมล์ไฟฟ้าอีกแบบหนึ่ง (รถกอล์ฟ 3 ตอน )ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้น รถติดในชั่วโมงเร่งด่วน
รถยนต์เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ยี่ห้อฮุนไดรถจัมโบ้ เป็นพาหนะที่เรียกใช้บริการได้ง่าย
ส่วนรถแท็กซี่ยังมีปริมาณน้อย หายากรถเมล์ที่วิ่งไปยังเมืองต่างๆ ของนครหลวงเวียงจันทน์
มีขนาดเล็ก แต่ยังคงรองรับปริมาณผู้โดยสารที่มีปริมาณน้อย
เพราะคนส่วนใหญ่มีรถมอเตอร์ไซด์ใช้เกือบทุกบ้าน


เมื่อ 1 ธันวาคม 2552 เพิ่มรถโดยสารระหว่างประเทศไทย นครราชสีมา-เวียงจันทน์ อีก 1 สาย รวมเป็น 4 เส้นทาง


เมื่อมองจากตลาดเช้าเห็นท่ารถประจำทางระหว่างประเทศ
และรถที่เชื่อมเมืองใกล้เคียงนครหลวงเวียงจันทน์
รถโดยสารระหว่างประเทศของไทย
ที่วิ่งระหว่างนครราชสีมากับนครหลวงเวียงจันทน์

อัตราค่าโดยสาร

รถโดยสารระหว่างประเทศ เวียงจันทน์-หนองคาย 60 บาท
เวียงจันทน์-อุดรธานี 80 บาท
เวียงจันทน์-ขอนแก่น 180 บาท
เพิ่มสายอีก 1 สายคือ เวียงจันทน์-นครราชสีมา 320 บาท
(ราคาตั๋วเมื่อต้นปี พ.ศ.2553)


ตารางเดินรถ

07.30 น. ออกจากนครราชสีมา - เวียงจันทน์
07.30 น. ออกจาก เวียงจันทน์ -
นครราชสีมา
08.15 น. ออกจากขอนแก่น - เวียงจันทน์
14.45 น. ออกจากเวียงจันทน์ - ขอนแก่น

จากอุดรธานี - เวียงจันทน์
เวลา 08.00 , 11.30 และ 16.00
จากเวียงจันทน์ - อุดรธานี
เวลา 10.30 ,
14.00 และ 18.00 น.
จากหนองคาย - เวียงจันทน ์
 เวลา 07.30 ,12.40 และ15.30 น.
จาก เวียงจันทน์ - หนองคาย
เวลา 09.30 ,14.30 และ18.00 น.
นอกจากนี้รัฐวิสาหกิจรถเมล์ลาวได้เปิดเส้นทาง
ระหว่างเวียงจันทน์ สู่หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น
และนครราชสีมา  
เช่นกัน


รถไฟระหว่างประเทศ สายหนองคาย-ท่านาแล้ง ได้เปิดให้บริการหลังจากมีพิธีเปิดเดินรถไฟ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 52


ตารางเดินรถไฟระหว่างหนองคาย-ท่านาแล้ง
และอัตราคาโดยสาร  เมื่อ กลางปี 2553 ไม่มีตู้ปรับอากาศ
เพราะมีผู้ใช้บริการน้อย ประกอบกับใช้เวลาเดินทางสั้นรางรถไฟสร้างอยู่ที่กลางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ปิดถนนเมื่อเวลารถไฟวิ่งข้ามสะพานสถานีรถไฟท่านาแล้ง


1 2 3 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าเกี่ยวกับ สปป.ลาว ( About Laos ) กลับหน้าหลัก ( Main )