สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****


กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25
  " เวียงจันทน์เกมส์ "  วันที่ 9 -18 ธันวาคม 2009ใช้รูปพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ซึ่งถือว่าเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ สปป.ลาว  
มีเส้น 3 เส้น รองรับ  แทนรูปแม่น้ำโขง
ซึ่งไหลหล่อเลี้ยงชนเผ่าชาวลาวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25

" เวียงจันทน์เกมส์ "
9 -18 ธันวาคม 2009

คำขวัญ
" ความมีน้ำใจ ไมตรีจิต ชีวิตม่วนชื่น "
( GENEROSITY AMITY  HEALTHY  LIFESTYLE )


มาสคอต (Mascot)
ลูกช้างตัวผู้ ชื่อ"จำปา" และตัวเมีย ชื่อ"จำปี"
ในเครื่องแต่งกายตามประเพณีนิยมของลาว
เป็นสัตว์นำโชคของ "เวียงจันทน์เกมส์"

"จำปีเริงร่า - จำปาน่ารัก "


 
 
                    กีฬาซีเกมส์  ( Southeast Asian Games  หรือ SEA Games ) เป็นการแข่งขันกีฬาของกลุ่มประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ
โดยจัด 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง   แต่เดิมเรียกว่า  " กีฬาแหลมทอง "  จนกระทั่งปี พ.ศ.2520  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กีฬาซีเกมส์"

              กีฬาซีเกมส์ ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในปี ค.ศ. 2011 ( พ.ศ.2554 ) ที่กรุงจาการ์ตา   ประเทศอินโดนีเซีย
 

ตราสัญญลักษณ์และธงของสมาพันธ์ซีเกมส์
ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน มีทั้งหมด 11 ประเทศ ดังนี้

บรูไน


กัมพูชา

ติมอร์เลสเต้

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

สปป.ลาว

พม่า


ฟิลิปปินส์

สิงคโปร์

ไทย

เวียดนาม
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )