สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนลาว

  (Promoted relation between Lao and Thai Army)

เป็นตัวแทนกองทัพไทยในการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัยจากพายุเกดสะหนา  ใน 3 แขวงทางภาคใต้ของ สปป.ลาว  เมื่อ 29 ต.ค.52


ผชท.ทหารไทยแจ้งความช่วยเหลือจากกองทัพไทย
ให้แก่ผู้ประสบภัยผ่านกองทัพประชาชนลาวผชท.ทหารไทย เป็นตัวแทนกองทัพไทย มอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  โดยมี พล.จ.สีไพ   หมื่นดวง   เป็นผู้รับมอบข่าวจากหนังสือพิมพ์กองทัพประชาชนลาว
ฉบับวันที่ 30 ต.ค. 52


ให้การรับรอง พล.ท.ดวงใจ พิจิด ในการประชุม ADMM   เมื่อ 2 พ.ย. 52


พล.ท.ดวงใจ   พิจิด  และ พล.จ.สีโสพน บังออนแสงเดดให้การรับรอง พล.ท.ดวงใจ   พิจิด  เยี่ยมชมสถานตากอากาศบางปู


ร่วมคณะกับ พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน  ในการประชุมเตรียมการส่งชาวม้งลาว ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล   เมื่อ 7 พ.ย. 52


พล.ท.นิพัทธ์  ทองเล็ก ต้อนรับ พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพันลงนามบันทึกความเข้าใจพล.ท.นิพัทธ์  ทองเล็ก ส่ง พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน


1 2 3 4 5 6 7 8 9 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)