สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.
***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

อวยพรวันเกิด ท่านอาซาง ลาวลี
รองนายกรัฐมนตรี ดูแลด้านความมั่นคง เมื่อ 2 ก.พ.52


บริจากโลหิตเพื่อประชาชนลาว
เมื่อ 4 เมษายน 2552


แนะนำตนเองและสนทนากับท่านนางวิไลคำ สีพันดอน
บุตรสาวของ ท่านคำไต สีพันดอน   
อดีตประธานประเทศ สปป.ลาว

 ให้การรับรอง พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน   ในการประชุม SUB-GBC ครั้งที่ 40   ณ  จว.พิษณุโลก  
และ เยี่ยมชาวม้งลาว ณ ที่กักบ้านห้วยน้ำขาว  เมื่อ  20 ก.พ. 52


พล.ต.สมชาย อุตตะมะ ผบ.ฉก. เขาค้อ
ให้การต้อนรับ พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน


พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน ชี้แจงนโยบายของ สปป.ลาว
ต่อผู้แทนชาวม้งลาว


พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน และ พล.ท.นิพัทธ์  ทองเล็ก

ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวพล.ท.นิพัทธ์ ทองเล็ก จก.ชด.ทหาร นำตรวจเยี่ยมชาวม้ง


แลกเปลี่ยนของที่ระลึก


ถ่ายรูปร่วมกัน

1 2 3 4 5 6 7 กลับหน้ากิจกรรม (Activities) กลับหน้าหลัีก (Main)