สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.
***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****


ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันกองทัพลาว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552


คณะ ผชท.ทหารในเวียงจันทน์ร่วมแสดงความยินดี
โดย พล.ต.สมเพ็ด  ทิบมาลา และคณะ
เป็นตัวแทนกองทัพฯคณะผู้ช่วยทูตทหารในเวียงจันทน์คณะนายทหารฝ่าย สปป.ลาว
ผชท.ทหาร ไทยฯ/เวียงจันทน์แสดงความยินดีกับ
พล.ต.สมเพ็ด  ทิบมาลา
( รมช.กระทรวงป้องกันประเทศ )


ผชท.ทหาร ไทยฯ/เวียงจันทน์แสดงความยินดีกับ
พล.จ.สีโสพน  บังออนแสงเดด
หัวหน้าห้องว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ
( ปล.กห. )


ผชท.ทหาร ไทยฯ/เวียงจันทน์แสดงความยินดีกับ
พันเอกพูเที่ยง กิ่งแก้ว
รองหัวหน้ากรมพัวพันต่างประเทศ
( รองเจ้ากรมสารนิเทศ กห. )

1 2 3 4 5 6 7 กลับหน้ากิจกรรม (Activities) กลับหน้าหลัีก (Main)