สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว *****

กำแพงเมืองโบราณ
( The Prolect for Preservation of The Old Vientiane Wall.)

กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ ชั้นที่ 3 ซึ่งเป็นชั้นนอกสุดของเมืองเวียงจันทน์จากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว วิ่งเข้านครหลวงเวียงจันทน์
เมื่อถึงหลัก 9 เห็นสี่แยกเลี้ยวขวามาทางถนน
ประมาณ 20 เมตร  ทางขวามือจะเห็นป้ายกำแพงเมืองฯจากปากทางเข้าทางซ้ายมือจะเห็นแนวกำแพง
ทอดยาวไปตามเสาไฟ ยาวประมาณ 250 เมตร
จะเห็นว่ามีร้านอาหารปลูกชิดแนวกำแพง ซึ่งบางส่วน
ถูกชาวบ้านหรือเด็กเล็กเล่นเสียหายสร้างกำแพงเมืองเวียงจันทน์จำลอง
ไว้ตรงช่วงกลางของแนวกำแพง ซึ่งดูไม่แข็งแรงนักสร้างโรงครอบบริเวณสุดแนวกำแพง
ซึ่งเป็นแนวกำแพงส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดกำแพงที่พังทลายไปตามกาลเวลา
แต่ทางแผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรม
ของนครหลวงเวียงจันทน์ ได้จัดห้องแสดงประวัติ
และข้อมูลเกี่ยวกับกำแพงนครฯไว้ให้ศึกษามีต้นไม้ขึ้นบนกำแพงและรากไม้ชอนไช ช่วยเร่งทำลาย
กำแพงที่หนาประมาณ 1 เมตรเศษ ให้แตกเสียหาย


1 2 กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main)