สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.
*****พัฒนาสัมพันธ์ สองชาติิ สองกองทัพ  ไทย-ลาว*****   พัฒนาสัมพันธ์ สองชาติิ สองกองทัพ  ไทย-ลาว*****   พัฒนาสัมพันธ์ สองชาติ สองกองทัพ ไทย-ลาว *****


ทรงพระเจริญ(Long Life The King)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและครอบครัว
สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย/เวียงจันทน์กิจกรรม ( Activity )

ปี พ.ศ.2551
ปี พ.ศ.2552
ปี พ.ศ.2553ทูตทหารฯ ดูงาน

( Military Attache Corps in Laos Tour )
ปี พ.ศ.2551
ปี พ.ศ.2552
ปี พ.ศ.2553

   
ไทย-ลาวเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกัน ผูกพันกันมาเนิ่นนาน
(Thai-Lao are close nabour and last long relationship)


"...ตามที่ทำโครงการต่างๆที่กล่าวไว้ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
คือประชาชนี้ ไม่ได้เน้นว่าเป็นประชาชน ไทยหรือลาว
 เพราะว่าประชาชนที่ไหนก็ตาม ประเทศไทยก็ตาม
มีความอยู่เย็นเป็นสุข สันติสุขหรือความสงบก็จะเกิดขึ้น
  ไม่เจาะจงว่าเป็นประเทศไทยหรือประเทศลาว
หากว่าประชาชนในประเทศใดมีความสุขหรือมีความเป็นอยู่ที่สบาย
ก็หมายความว่าประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง."   
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    9 เมษายน  2537


                 สองฝั่งของ
   สายนทีรินหลั่งจากฟ้า แบ่งผสุธาเป็นซ้ายและขวาสองฝั่ง
หากน้ำกั้นขวางก็บ่สำคัญ แต่ความสัมพันธ์ของเรามั่นคงเฮื่อยไป
   เถิงไกลกันคนละฝั่งของ ต่างหมายปรองดองมุ่งหวังทั้งสองจนได้
ด้วยความใฝ่ฝันมั่นสุดหัวใจ ปักฝังทรวงในเหมือนใจเดียวกัน
   ทั้งสองฝั่งกั้นกลางด้วยสายนที แต่ประเพณีนั้นบ่ต่างกัน
ชาติลาวและไทยก่อนนั้นเคยได้สัมพันธ์ ร่วมสายโลหิตเดียวกัน
เพียงน้ำเท่านั้นมากั้นแบ่งกลาง

   ขอฟ้าดินช่วยเป็นสักขี โปรดคิดปราณีจงอย่าได้มีวันห่าง
อบ่าให้สัมพันธ์นั้นต้องจืดจาง ฝากฝังชีวีเหนือนทีสองฝั่งเอย

สำนักงาน(Office) Ministry of Defence
เกี่ยวกับลาว(About Laos)

Royal Thai Armed Force

มุมมองไทย-ลาว(Vision of Thai-Lao)
Royal Thai Army
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว(Relationship of Thai-Lao)
Royal Thai Navy   
พาเที่ยวลาว(Travel in Laos) Royal Thai AiR Force
ทัศนศึกษากับเรา(Study Tour with us)
Royal Thai Embassy in Vientiane