สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว ***** รู้เรื่องเมืองลาว *****

 ทุ่งไหหิน Plains of Jars

     ทุ่งไหหิน ที่แขวงเชียงขวางที่สามารถเข้าชมได้สะดวกมี 3 แห่ง คือ ทุ่งไหหิน 1  ทุ่งไหหิน 2 และทุ่งไหหิน 3   ทุ่งไหหินแต่ละแห่งมีไหที่มีลักษณะต่างๆ แกะสลักจากหินแกรนิต มีขนาดใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ไหหินแต่ละแห่งวางกระจายระเกะระกะบนพื้นที่ราบโล่งหรือบนเนินเขาเตี้ยๆ แต่ที่น่าสังเกตคือบริเวณใกล้เคียงทุ่งไหหินแต่ละแห่งไม่มีภูเขาหินแกรนิตเลย  ฉะนั้นคำถามต่อไปคือ นำหินแกรนิตมาจากไหน  หรือแกะสลักหินเป็นรูปไหแล้วเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น และคำถามต่อไป ไหหินเหล่านั้นใช้บรรจุอะไร   จากคำบอกเล่าของชาวลาวส่วนใหญ่ บอกว่าได้รับการบอกต่อๆ กันว่า สมัยก่อนน่าจะใช้ไหหินบรรจุเหล้า แต่บางคนมีข้อขัดแย้งกันว่า น่าจะใช้บรรจุศพมากกว่า   ซึ่งปัจจุบันนี้ยังหาข้อสรุปที่แน่นอนไม่ได้

ทุ่งไหหิน1


ไหหินส่วนนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ 
ไหหินส่วนนี้ตั้งกระจายอยู่บนพื้นที่ราบใกล้ๆ กับเนินเขาที่มีไหหินตั้งอยู่ ( ภาพแรก)


ทุ่งไหหิน2


มีไหทรงแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทรกอยู่ท่ามกลางไหทรงกลมไหกลุ่มนี้คล้ายโอ่ง

ทุ่งไหหิน3


กลุ่มไหที่มีทั้งทรงกลมและทรงแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า

    จากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ ฉบับวันที่ 24


โครงกระดูกที่บรรจุอยู่ในไหโบราณ นักโบราณคดีคาดว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปี


     หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ ฉบับวันที่ 8 ก.พ.53 รายงานเรื่องการค้นพบไหบรรจุโครงกระดูกมนุษย์ที่ถ้ำอานม้า เมืองหลวงพระบาง เมื่อ 1 มกราคม 2553 ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของการค้นพบประกอบด้วย กะโหลกมนุษย์ถึง 2 คน กระดูกของเด็กทารกและกระดูกท่อนขาและแขนของคนอื่นๆ ที่ใส่รวมไว้ในไหเดียวกัน คาดว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปี ซึ่งอาจจะถูกฝังในยุคโลหะ
     จากรายงานของหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ วิเคราะห์ได้ว่า  ไหที่พบในแขวงหลวงพระบางมีขนาดไม่ใหญ่เท่าไหหินที่แขวงเชียงขวาง และเก็บไว้ในถ้ำ ประกอบกับยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ตรวจสอบ  จึงไม่สามารถนำมาใช้สนับสนุนทฤษฎีที่ว่า ไหหินที่แขวงเชียงขวางใช้สำหรับบรรจุศพ คงต้องรอการค้นคว้าร่องรอยและหลักฐาน  เพื่อไขปัญหาเกี่ยวกับไหหินโบราณเหล่านั้น

                              

กลับหน้าเกี่ยวกับ สปป.ลาว ( About Laos ) กลับหน้าหลัก ( Main )