สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** พัฒนาสัมพันธ์ สองชาติ สองกองทัพ ไทย-ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์ สองชาติ สองกองทัพ ไทย-ลาว *****   พัฒนาสัมพันธ์ สองชาติ สองกองทัพ ไทย-ลาว *****

ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ อำนวยความสะดวกและประสานงานแก่ข้าราชการทหารไทยที่มาปฏิบัติหน้าที่ /เยี่ยมเยียน สปป.ลาว

ให้การต้อนรับ ดร.สันทัด ศะศิวณิช และคณะ
เมื่อ 4 - 5 พ.ย.50ภริยา ผชท.ทหาร ให้การรับรอง พลตรีอนันต์ ส่องพราย
ที่มาเยี่ยม สนง. แทน ผชท.ทหารซึ่งติดภารกิจ
เมื่อ 4 - 5 พ.ย.50ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก มทภ.2
พล.ท.สุจิตร สิทธิประภา และคณะ

ในการเยี่ยมเยียนกองทัพ สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
เมื่อ 4 - 5 พ.ย.50


ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
พ.อ.ประเสริฐ หมวดเชียงคะ และคณะ ขว.ทบ.
ที่มารับคณะยิงปืนอาเซียนของ สปป.ลาว

เมื่อ 8 พ.ย.50


ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะ หน.ศปล.
ที่มาประชุม GBC ณ นครหลวงเวียงจันทน์

เมื่อ 19 - 23 พ.ย.50


ให้การต้อนรับ พลตรีอนันต์ ส่องพราย
หน.สปล.ศปพ.ศปก.ทบ.
เมื่อ 24 พ.ย.50


ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ................
ในการ ประชุม GBC ณ นครหลวงเวียงจันทน์

เมื่อ 18 - 21 ธ.ค.50


ให้การต้อนรับ
พล.อ.ต.อารยะ งามประมวล เจ้ากรมข่าว ทอ. และคณะ
ในการเยี่ยมเยียน สปป.ลาว เมื่อ 30 ธ.ค.50

รับรอง พ.อ.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ และครอบครัว
ในการเยี่ยมเยียน สปป.ลาว
เมื่อ 31 ธ.ค 50- 1 ม.ค. 51ให้การต้อนรับ ผบ.ทบ.และคณะ
ในการเยี่ยมเยียน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
เมื่อ 5-6 ก.พ. 51ให้การต้อนรับ พ.อ.อุกฤษ สุวรรณบุบผา และคณะ
ในการเยี่ยมเยียน สปป.ลาว
เมื่อ 7- 8 ก.พ. 51ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่
พล.อ.วิชิต ยาทิตย์   อดีต รอง ผบ.ทบ.
เมื่อ 9-10 ก.พ.51

1 2 3 4 กิจกรรม ผชท.ทหาร (Activitys ) หน้าหลัก (Main )