สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์ อำนวยความสะดวกและประสานงานแก่ข้าราชการทหารไทยที่มาปฏิบัติหน้าที่ /เยี่ยมเยียน สปป.ลาว
( Facilitated Delegation from Thailand )

อำนวยความสะดวก พล.ท.นิพัทธ์ ทองเล็ก
และร่วมประชุม  เรื่องการส่งกลับชาวม้งลาว 
ณ กระทรวงป้องกันประเทศ     เมื่อ 3 ก.ค. 52ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่
พล.ต.พรเทพ  พิริยะโยธิน และคณะ
เมื่อ 4 ก.ค. 52ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่
พล.อ.วิชิต  ยาทิตย์   อดีต รอง ผบ.ทบ.
และคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าฯ  เมื่อ 4 ก.ค. 52
ร่วมคณะ ออท.สหรัฐ (ลาวิค ฮูโซ่) เยี่ยมชาวม้งลาว
ณ บ้านผาหลัก  เมืองกาสี  แขวง เวียงจันทน์
เมื่อ 6 ก.ค. 52ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่
พล.ต.ณัฏฐพลชัย  วิเศษสินธุ  และคณะ
เมื่อ 7 ก.ค. 52ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่
พล.ต.ทิวา  เพ็ญเขตกร  และคณะ
ในการส่งมอบชาวม้งลาว     เมื่อ 21 ก.ค. 52


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )