สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์ อำนวยความสะดวกและประสานงานกับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ /เยี่ยมเยียน สปป.ลาว
( Facilitated Delegation from Thailand )


อำนวยความสะดวกแก่  พล.ท.กำธร  ชาญยุทธการ  และคณะ เมื่อ  9 มี.ค. 53รับรองด้วยอาหารว่างและผลไม้แกะสลัก


คณะให้ความสนใจการบรรยายของ ผชท.ทหารฯ


ผชท.ทหารฯ บรรยายสรุปสถานการณ์ใน สปป.ลาวเลี้ยงอาหารกลางวันที่ร้านโขงวิว ชมบรรยากาศริมแม่น้ำโขง


ทำบุญที่วัดถ้ำพระ
ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามวัดหินหมากเป้งของประเทศไทย


รูปภาพที่พระและชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพญานาค
มีเกล็ดสีน้ำเงิน ชมพูเข้มเกือบแดงและสีเงินวาววับ


อำนวยความสะดวกแก่  ภริยา ผบ.มทบ.24  และคณะ เมื่อ  27 มี.ค. 53


พ.อ.อภิชาติ อุ่นอ่อน ผชท.ทหารไทย/เวียงจันทน์และภริยา
ให้การต้อนรับคณะ


ชมการผลิตขนมปังฝรั่งเศศ


ชมวิธีการทำขนมปังไส้มะพร้าวขนมปังที่อบเสร็จแล้วใส่ไว้ในถุงผ้านวมที่นุ่มและหนา
เพื่อรักษาความร้อน


นอกจากผลิตขนมปังแล้วยังทำข้าวจี่บาเต้ขายที่หน้าร้านด้วย
แม่ค้ากำลังสอดไส้ต่างๆ ในขนมปังตามที่ลูกค้าต้องการ


ภริยา ผบ.มทบ.24 มอบกระเช้าให้ แก่ ผชท.ทหารฯ

11 12 13 14 15 16 17 18