สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****


ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์ อำนวยความสะดวกและประสานงานกับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ /เยี่ยมเยียน สปป.ลาว
( Facilitated Delegation from Thailand )รับรองคณะครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์และครอบครัว  เมื่อ 20 ต.ค.52


นมัสการพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ผาตั้ง  เมืองวังเวียงกราบพระทองสามสี   
ณ   บ้านหลิ่งซัน  เมืองทุละคม  แขวงเวียงจันทน์ประตูชัยมอบ พระแกะสลักจากนิล เป็นของที่ระลึก1... 2....3..... แป๊ปซี่


รับรองคณะครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ 27 ต.ค.52


คณะอาจารย์ ม.มหิดล ประสานงานโดย
ภริยา พล.ต.สัมพันธ์ ธัญพืชอธิบายเกี่ยวกับประวัติวัดสีเมืองศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแห่งชาติ  ( ม.ซ. ) สปป.ลาว


รับรองและอำนวยความสะดวกแก่คณะ พล.อ.มนตรี สุภาภรณ์     ศ.ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์ และคณะ     เมื่อ 28 ต.ค.52


รับรองคณะที่สำนักงานทูตทหารไทยเข้าเยี่ยมคำนับ นายสมสะหวาด  เล่งสะหวัด  รองนายกฯสนทนาเกี่ยวกับข้อมูล เศรษฐกิจ สังคมใน สปป.ลาว


1
11 12 13 14 15 16 17 18