สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

ผชท.ทหาร  ไทย/เวียงจันทน์ อำนวยความสะดวกและประสานงานให้แก่ข้าราชการทหารไทยที่มาปฏิบัติหน้าที่ /เยี่ยมเยียน สปป.ลาว
( Facilitated Delegation from Thailand )

ให้การต้อนรับ คณะสปท.
เมื่อ 14 ม.ค. 52ประสานงานและอำนวยความสะดวก
พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน และคณะ ในการเยี่ยมผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวม้งลาว 
ณ ที่กัก ด่าน ตม. จังหวัดหนองคาย    เมื่อ 10 ก.พ. 52ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก
พล.ท.มาลัย คิ้วเที่ยง รอง เสธ.ทบ. และคณะ
เมื่อ 18 ก.พ. 52

     ร่วมพิธีส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวม้งลาว    เมื่อ 2 ก.พ. 52พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร รองเสนาธิการทหาร
ร่วมส่งชาวม้งลาวพล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร สนทนากับ
พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการทหารร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามส่งมอบชาวม้งลาว


ให้การต้อนรับ คณะ วปอ.51    เมื่อ 27 ก.พ. 52ให้การรับรอง พล.ท.ภานุมาต สีวรา   ผอ.วปอ.สปท.
และคณะ วปอ.51เอกอัคราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับ สปป.ลาว และ
ร่วมรับประทานอาหารที่ร้านครัวลาวพล.ท.ภานุมาต สีวรา   มอบของที่ระลึกแก่ ผชท.ทหารฯ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )