สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'          Royal Thai Embassy

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว *****

พิธีบายศรีสู่ขวัญ (BACI)               พิธีบายศรีสู่ขวัญ ถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญในลาว หมายถึงการรับเอาขวัญที่หลงทางอยู่ข้างนอกให้กลับเข้าสู่ตัวตนนั่นเองและเพื่ออวยพรให้เกิดความสุขในชีวิต  คำอวยพรที่นิยมให้แก่กัน ได้แก่ ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนและให้มีสุขภาพแข็งแรง   แสดงถึงจิตใจที่กว้างขวาง จิตใจเอื้ออารีย์ ไม่ว่าพิธีบายศรีจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ก็มักจะเต็มไปด้วยความสัทธาและต้อนรับทุกคน
               
พิธีบายศรีสู่ขวัญต้องเตรียมประดิษฐ์บายศรีจากใบตอง ตกแต่งด้วยดอกไม้ชนิดต่างๆ เช่น ดอกดาวเรือง  ดอกพุด  ดอกจำปาลาว (ดอกลีลาวดี) ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติของ สปป.ลาว   นอกจากนั้นในการพาขวัญหรือการอวยพรต้องมี เหล้าขาว ไข่ต้ม ข้าวเหนียว เทียนและฝ้ายผูกแขน(สายสิญจน์)  
หมอพรหรือผู้ทำพิธีก็จะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกล่าวให้พร  หลังจากนั้นผู้ร่วมพิธีจะนำไข่ต้ม ขนม ส้ม ฯลฯ ซึ่งเป็นของที่นำมาทำพิธี ส่งให้ผู้รับพรถือแล้ว
ใช้สายสิญจน์ผูกข้อมือ พร้อมทั้งอวยพร ส่วนผู้รับพรส่งมือไปรับของและให้ผูกข้อมือ  ส่วนอีกมือให้ยกตั้งขึ้นระดับอกแทนการยกมือไหว้เพียงข้างเดียว
เมื่อรับพรจบแล้วให้ประนมมือและกล่าวขอบใจเจ้า (ขอบคุณค่ะ)


1 2 3 4 5 6 กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main )