สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****


ผชท.ทหาร  ไทย/เวียงจันทน์ เป็นที่ปรึกษาด้านการทหารและร่วมงานกับเอกอัคราชทูตไทยประจำเวียงจันทน์

( Giving an Assistance for the Embassdor )


ร่วมต้อนรับการเยือนของคณะ นายคมสัน เอกชัย   ผวจ.หนองคาย    เมื่อ 13 ต.ค.52ทีมไทยแลนด์  สนทนากันระหว่างรอต้อนรับคณะผู้ว่าฯ


นายวิบูลย์  คูสกุล เอกอัคราชทูตไทย/เวียงจันทน์
พ.อ.อภิชาติ อุ่นอ่อน   ผชท.ทหาร ไทย
รับรอง นายคมสัน  เอกชัย  ผวจ.หนองคายแนะนำทีมไทยแลนด์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ สปป.ลาว


ร่วมทอดกฐินพระราชทาน  ณ วัดสีสะเกด  นครหลวงเวียงจันทน์  สปป.ลาว   เมื่อ 17 ต.ค.52


พ.อ.อภิชาติ อุ่นอ่อน   ผชท.ทหาร ไทย และครอบครัว


อัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน เวียนรอบอุโบสถ 3 รอบทำพิธีภายในโบสถ์ของวัดสีสะเกด
ยอดเงินทำบุญ รวม สองล้านบาทเศษท่าน พูเงิน  ซาพูวง รมช.กระทรวงวัฒนธรรมและแถลงข่าว
และภริยา ( ท่านนางดาลีวัน  สิดพะไซ )
นางเดือนนภา อุ่นอ่อน ภริยาทูตทหารไทย  ( ชุดสีเหลือง )


ผู้แทนฝ่ายไทยและฝ่ายลาวผชท.ทหารฯ สนทนากับ ดร.วีรพงษ์  รามางกูร
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ สปป.ลาว


*** ประสานงานกับทีมไทยแลนด์   ***


แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ
นายสงวน โกสุมสุริยา  อัคราชทูตที่ปรึกษา


พ.อ.อภิชาติ อุ่นอ่อน   ผชท.ทหาร ไทย
รับรอง พล.อ.ยุทธศักดิ์  ศศิประภา  ในการเข้าเยี่ยม
เอกอัคราชทูตไทย/เวียงจันทน์   เมื่อ 30 พ.ย. 52นายชุมพล ศิลปอาชา รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เยือนสถานทูตไทย เมื่อ 30 พ.ย. 521 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กลับหน้ากิจกรรม (Activities) กลับหน้าหลัก ( Main )