สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.
***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ *****


ผชท.ทหาร  ไทย/เวียงจันทน์ เป็นที่ปรึกษาด้านการทหารและร่วมงานกับเอกอัคราชทูตไทยประจำเวียงจันทน์
( Giving an Assistance for the Embassdor )ร่วมมือในการจัดเตรียมงานวันชาติไทย
( Co-operated preparation Thai National Day )ประชุมทีมไทยแลนด์และเป็นที่ปรึกษาด้านการทหาร
( Team Thailand Meeting and Army assistance
for The Ambassador )เตรียมการรับเสด็จ
( Preparing for a Royal visitation )    ให้การต้อนรับ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภา   ในการประชุมสภาเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 17 ณ นครหลวงเวียงจันทน์   สปป.ลาว
  เมื่อ 12 ม.ค.52
( 17th  Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum in Vientiane  12 / 01/ 2009 )
     ประธานสภาในกลุ่มเอเซียแปซิฟิกเยี่ยมบ้านผชท.ไทย/เวียงจันทน์ส่งคณะที่สนามบินวัดไต


     ให้การต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี   ในการเยี่ยมเยียน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ  เมื่อ  23 ม.ค. 5 2
( Thai Prime Minister visited Laos on   12 / 01/ 2009 )  
 
   รอรับคณะนายกฯ ที่สนามบินวัดไตนายบัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว
ให้การตอนรับบรรยากาศการประชุม


1 2 3 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )