สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** ทีมไทยแลนด์ *****  ทีมไทยแลนด์  *****  ทีมไทยแลนด์  ***** ทีมไทยแลนด์  ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ *****


ผชท.ทหารไทย/เวียงจันทน์ เป็นที่ปรึกษาด้านการทหารและช่วยงานท่านเอกอัคราชทูตไทยประจำเวียงจันทน์
(Giving an assistance for the Embassdor)เยี่ยมคำนับท่านทูตในโอกาสมารับหน้าที่
ผชท.ทหารฯ

(Call H.E.Mr.Wiboon Koosakoon)เป็นที่ปรึกษาด้านการทหาร
(Army assistance for The Ambassador)ร่วมประชุมทีมไทยแลนด์
(Team Thailand Meeting at the embassy)
สนับสนุนทรัพยากรในการรับเสด็จฯ

(Supported materials for the embassy)ร่วมมือในการจัดเตรียมงานวันชาติไทย
(Co-operated preparation before
Thai National Day)ร่วมงานวันชาติไทย
(Thai National Day)
ร่วมต้อนรับคณะทูตประเทศต่างๆ
ที่มาลงนามไว้อาลัยพระเจ้าพี่นางเธอฯ

(Reception for moaning ceremony for
the king's sister)ช่วยอำนวยความสะดวกแก่คนไทย
ที่มาเลือกตั้งผู้แทนฯ

(Election Day)ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้ง
ผู้แทนฯนอกราชอาณาจักร

(Balloting)
ร่วมต้อนรับ รมต.กต. ในการเยี่ยมเยียน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
     เมื่อ 21 - 22 ก.พ. 51

(Minister of Foreign Affair visited the embassy)ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี
สมัคร  สุนทรเวช
     ในการเยี่ยมเยียนสปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
เมื่อ 29 ก.พ. 51

(Thai Prime Minister visited the embassy)เป็นตัวแทนท่านเอกอัคราชทูตฯไปร่วมงาน
วันต่อต้านระเบิดสากล เมื่อ 7 เม.ย. 51

(UXO Day)


1 2 กลับหน้ากิจกรรม ผชท.ฯ(Activities) กลับหน้าหลัก (Main )