สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****

  


กิจกรรม 5 ส    ของประเทศไทย

          5ส   คือ แนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้นในวงการการผลิตและวงการงานบริการ  เป็นต้น
โดยการปฏิบัติตามหลัก 5ส ที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่น โดยในญี่ปุ่นเรียกกันว่า 5S ซึ่งได้แก่

  • สะสาง (ญี่ปุ่น: 整理 seiri ?) คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการ และขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป
  • สะดวก (ญี่ปุ่น: 整頓 seiton ?) คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและปลอดภัย
  • สะอาด (ญี่ปุ่น: 清掃 seiso ?) คือ การทำความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) เครื่องจักร อุปกรณ์ และ สถานที่ทำงาน
  • สุขลักษณะ (ญี่ปุ่น: 清潔 seiketsu ?) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดี ตลอดไป
  • สร้างนิสัย (ญี่ปุ่น:  shitsuke ?) คือ การอบรม สร้างนิสัย ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัยข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

    ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
     ( th.wikipedia.org/ )


กิจกรรม 6 ส    ของสปป.ลาว
ข้อมูลจากปฏิทินของ โรงแรมลาวพลาซ่า ประจำปี 2553  ซึ่งเผยแพร่แนวคิดของ ท่านสินละวง  คุดไพทูน  อดีตเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์
( โดยจะนำเสนอภาพพร้อมแปลข้อความในปฏิทินให้เป็นภาษาไทย )


สะหงบสุก ( สงบสุข )
 ที่ใดมีความสงบ  ที่นั้นย่อมมีความสุข  ยามนี้ในนครหลวงเวียงจันทน์
ถือว่าเป็นเมืองที่สงบอย่างแท้จริง  ผู้คนต่างเข้าถึงศาสนาและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม  ทำให้จิตใจสงบ  รักสันติสะหงบสุก ( สงบสุข )
ความสงบของนครหลวงเวียงจันทน์นั้น
ไม่ได้เป็นเพียงให้ความสุขอย่างสมบูรณ์แบบกับประชาชนของลาว
แต่ยังให้ความสุขและความมีมิตรภาพกับผู้ที่มาเยี่ยมยามจากต่างประเทศสะอาด   
ประเทศเรามีความมุ่งมั่น  พร้อมกับร่วมมือร่วมใจกันรักษาและดูแล
ให้ทุกพื้นที่มีความสะอาด  น่ามอง  น่าดูอยู่เสมอ
ซึ่งความสะอาดจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจที่ดีสะอาด
 เวลานี้ไม่ว่าจะมองไปทางใดของนครหลวงเวียงจันทน์
ก็จะเห็นได้ถึงความสะอาด  สามารถเที่ยวชมทิวทัศน์ที่สวยงามได้ทุกพื้นที่
โดยไม่มีมลพิษสีเขียว 
   เป็นที่น่าภูมิใจ  ที่ประเทศของเราขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีป่าไม้ธรรมชาติมากมาย
ประเทศหนึ่ง  เวลานี้เราก็ยังรักษาต้นไม้นี้ไว้ให้เขียวสดงดงาม  
เพื่อทำให้มีความร่มเย็นและเป็นที่ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ทั่วทั้งเมืองสีเขียว  
ในนครหลวงเวียงจันทน์ ไม่ว่าจะมองไปทางใดหรือเดินไปทางใด
ก็สามารถเห็นความเขียวงามของต้นไม้น้อยใหญ่  
ได้แวะพักร่ม  หลบร้อน  พร้อมให้อากาศบริสุทธิ์  ให้สบายใจได้ตลอดทางสะหว่าง ( สว่าง )
    ทุกวันนี้ความสว่างใสของไฟฟ้าได้ปกคลุมไปทั่วแล้ว 
ประชาชนชาวเวียงจันทน์ได้ใช้กันอย่างทั่วหน้า บ้านทุกหลัง  ถนนทุกสาย
มีไฟส่องแสงให้ความอบอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดเส้นทางสะหว่าง ( สว่าง )
 ความสว่างใสของไฟฟ้าที่ส่องแสงในยามค่ำคืน
ที่ครอบคลุมแล้วทุกพื้นที่ ทำให้ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเดินไปทางใดในยามค่ำคืน
ก็สบายใจได้ ทั้งด้านความปลอดภัย พร้อมชมความงามของแสงสีได้ทั่วเมืองสิวิไล ( ศิวิไล )  
เพื่อให้ประชาชนชาวลาวมีช่วิตที่ดีเท่าเทียมกับประเทศอื่นในโลก
เราจึงมุ่งมั่นสร้างสิ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชน
และจะทำต่อไปอีกในอนาคตอันใกล้ เพื่อให้ชาวลาวมีอนาคตที่ดีขึ้น
และเป็นที่กล่าวขานของโลก  สิวิไล ( ศิวิไล )
การที่พวกเราได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่ 25
คนทั้งเอเซียและทั้งโลกจะได้เห็นว่า 
ประเทศลาวก็เป็นประเทศที่มีความเจริญเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆสะเหน่ ( เสน่ห์ )  
 ความสงบ ชีวิตเรียบง่าย ประสานกับขนมธรรมเนียม 
การนับถือศาสนาที่มีมาแต่เนิ่นนานของประชาชนลาว
ให้หลอมรวมกลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว
ซึ่งประชาชนทุกคนภูมิใจที่จะรักษาเสน่ห์นี้ไว้ชั่วกาลนานสะเหน่ ( เสน่ห์ )  
 ขนมธรรมเนียม  ศาสนา  วัฒนธรรมอันดีงาม
และนิสัยของคนลาวที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีไมตรีจิตกับทุกๆ คน
ทำให้กลายเป็นเสน่ห์  ที่ผู้ใดมาเยี่ยมเยือนก็มีความสุขและจดจำไม่รู้ลืม
1 2 3 4 5 6 7 8 กลับหน้าหลัก (Main