สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว

ถนนในนครหลวงเวียงจันทน์


ถนนท่าเดื่อ
จากด่านชายแดนซึ่งตรงข้ามกับจังหวัดหนองคาย
มุ่งเข้าตัวเมืองด้วยถนนท่าเดื่อซึ่งสิ้นสุดที่วัดสีเมือง


ถนนล้านช้างเป็นถนนกลางเมือง
ถ่ายจากประตูชัย เห็นตลาดเช้า และสุดถนนที่หอคำ


จากประตูชัยมุ่งสู่ทิศตะวันออก จะเข้าสู่ถนน 3 สาย
จากขวามือคือถนน 23 สิงหา
สายกลางคือ ถนนไกสอนพมวิหานซึ่งผ่านสถานทูตไทยฯ
และสายซ้ายมือคือถนนสีบุนเฮือง


ถนนคูเวียง
จากตลาดเช้า ผ่านสถานีขนส่ง หนองจัน
ถนนส่วนที่เริ่มจากตลาดหนองจันถึงจุดที่เชื่อม
กับถนนท่าเดื่อ เป็นส่วนที่สร้างทับกำแพงเมืองเก่าถนนขุนบูลม
เริ่มจากสี่แยกตลาดเช้าอ้อมไปบรรจบกับถนนฟ้างุ้ม
ถนนฟ้างุ้ม
เป็นถนนที่เลียบลำน้ำโขง
เชื่อมถนนขุนบูลมกับถนนท่าเดื่อ


ถนนเจ้าอะนุ

ตัดจากข้างวัดจันฯไปทุ่งขันคำ


ถนนปากคำ เป็นถนนที่เชื่อมถนนขุนบูลมตัดผ่าน
โรงแรมเสดถาพาเลดโรงแรมซิตี้อิน
ผ่านด้านข้างโรงแรมลาวพลาซ่า ออกสู่ถนนฟ้างุ้มที่ข้างโรงแรมล้านช้างถนนสีถาน
ถนนที่ตัดผ่านข้างโรงแรมลาวพลาซ่า เชื่อมถนนขุนบูลมกับถนนสามแสนไท


ถนนสามแสนไท
เริ่มจากหน้าวัดสีเมืองมาบรรจบกับถนนหลวงพระบาง
ที่หน้าโรงแรมโนโวเทลหรือบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าฟ้างุ้มถนนสีทอง
จากถนนสามแสนไทบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าฟ้างุ้ม
ตักแยกไปทางขวาไปตลาดจีนแล้วอ้อมสู่สนามบินฯได้ถนนหลวงพระบาง
เชื่อมต่อจากถนนสามแสนไท ผ่านสนามบินวัดไต
เข้าสู่ถนนหมายเลข 13เหนือ


ถนนหัวเมือง
จากถนนหลวงพระบางบริเวณอนุสาวรีย์เจ้าฟ้างุ้ม
ตักสู่ริมแม่น้ำโขง ไปโรงแรมวันชะนะ(ตึกสีเขียว)
ถนนที่ตัดเชื่อมถนนฟ้างุ้มกับถนนเสดถาทิลาด
เช่น ถนนหน่อแก้วกุมาน   ถนนมันทาตุลาด ฯลฯ
มักเป็นถนนแคบๆ แต่มีรถจอแจ เพราะมีทั้งโรงแรม
ร้านอาหาร ร้านค้ามากมาย
ถนนไกสอนพมวิหาน
จากประตูชัย ผ่านสถานทูตไทยฯ
ไปเชื่อมต่อกับถนนหมายเลข13ใต


ถนน 23 สิงหา
เป็นถนนที่ขนานกับถนนไกสอนพมวิหาน
จากประตูชัยสู่พระธาตุหลวงรถติดเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถจัก (รถมอเตอร์ไซ)


ถนนที่ไม่ใช่ถนนหลักมักจะเป็นลูกรัง
เป็นหลุมเป็นบ่อ แม้แต่ในนครหลวงวียงจันทน์

กลับหน้าเกี่ยวกับ สปป.ลาว ( About Laos ) กลับหน้าหลัก (Main )