สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว

นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง จำปาสัก เชียงขวาง หัวพัน พงสาลี หลวงน้ำทา
บ่อแก้ว อุดมไซ ไซยะบุรี บอลิคำไซ คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน เซกอง อัตตะปือวัดสะตะสะหัสสารามสีสะเกด

                    วัดสะตะสะหัสสาราม หรือเรียกสั้นๆว่า วัดสีสะเกด  สร้างเมื่อปี ค.ศ.1818 สมัยเจ้าอานุวง  กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงค์เวียงจันทน์  (จากแผ่นจารึกในวัด)  
เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเวียงจันทน์
เนื่องจากไม่ถูกเผ่าทำลายในสมัยสงคราม  เหตุที่ตั้งชื่อว่า วัดสะเกด  เพราะหัวเตียงของพระมหากษัตริย์หันไปทางทิศที่ตั้งของวัด


ซุ้มประตูทางเข้า


ประตูระเบียงคด ทางเข้าสู่อุโบสถ


อุโบสถที่ยังคงเห็นความงามของสถาปัตยกรรม


ลวยลายแกะสลักไม้หน้าบรรณของอุโบสถที่สวยงามลายปูนปั้นที่สวยงาม


สร้างระเบียงคดไว้ทั้ง4 ด้านของอุโบสถ
ในระเบียงคดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปมากมาย


มีพระแสนเป็นพระประธานของวัดสีสระเกด


มีช่องทรงสามเหลี่ยมสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป
โดยรอบผนังภายในของโบสถ์ภาพเขียนผนังโบสถ์ลบเลือนเกือบหมด
"น่าเสียดาย"
บานประตูและหน้าต่างเขียนภาพเทวดาที่ลงรักปิดทอง
เห็นร่อยรอยความงามที่ยังหลงเหลืออยู่บ้าง


ท่านโคจร แนะนำวิธีการนับทิศทั้งแปด
เพื่อทำนายอนาคตอย่างคร่าวๆ
ปีกุนที่ลาว เป็นรูปช้าง (ภาพบนสุด)
ผู้ชายให้เริ่มนับ 1ที่ภาพเสือ ตามเข็มนาฬิกา
ผู้หญิงเริ่มนับ 1 ที่ภาพวัว ทวน เข็มนาฬิกา
โดยนับจำนวนเท่ากับอายุตนเองถ้าไปหยุดที่ภาพใด
ก็ตีความหมายตามภาพนั้น เช่น
ถ้าตกที่ภาพหนู คงต้องเหนื่อยในการทำมาหากิน

ถ้าตกที่ภาพพญาครุฑ ถือว่าจะโชคดีด้านการงานแผ่นศิลาจารึกเรื่องราวเกี่ยวกับวัดสะเกด


จุดเด่นของวัดสีสะเกดคือเป็นที่เก็บรักษาพระพุทธรูป
ทั้งที่สมบูรณ์และชำรุดจำนวนมากมายเนตรของพระพุทธรูปส่วนใหญ่ชำรุด เพราะทำจากเงินจึงถูกขโมยไปที่นี่ยังเก็บพระพุทธรูปที่ชำรุดไว้มากมาย


ฮางฮดส่วนใหญ่จะทำเป็นรูปพญานาคฮางฮดรางนี้อยู่หลังโบสถ์   เปิดฝาตรงนี้เพื่อใช้ใส่น้ำให้ไหลไปตามรางฮางฮดที่เก่าแก่
เปิดช่องด้านหลังของปลายฮางฮด รินน้ำให้ไหลมาที่ส่วนต้นของฮางฮด เพื่อสรงน้ำพระ 
ฮางฮดรางนี้สร้างให้น้ำไหลออกได้ 2 ทาง  


มีการนำศิลปะแบบพม่ามาใช้
ในการก่อสร้างหอพระไตรปิฎก


ตู้เก็บพระไตรปิฎกมีขนาดใหญ่  
เห็นร่องรอยเขียนลายทองและการแกะสลักไม้ที่สวยงาม


กุฎิของเจ้าเพ็ชราช รัตนะวงสา


2
4
9 อาหารในนครหลวงเวียงจันทน์ (Food ) กลับหน้าเที่ยวลาว (Travel in Laos) กลับหน้าหลัก (Main)