สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว


ในนครหลวงเวียงจันทน์ ทางหมายเลข 13 เหนือ ทางหมายเลข 13 ใต้ ทางหมายเลข 8 ทางหมายเลข 9 ทาง R3

ทางหมายเลข 4 ทางหมายเลข 44ถนนกลางเมืองทุกเมืองเรียบร้อยสวยงาม


ถนนหมายเลข8 ช่วงที่ลัดเลาะแนวเขา


ถนนหมายเลข 9 ตัดได้ค่อนข้างตรง


ถนนไปแขวงเซียงขวาง ไต่เขาสูง คดเคี้ยวไปมา

เกี่ยวกับ สปป.ลาว ( About Laos ) หน้าหลัก ( Main )