สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว*****พัฒนาสัมพันธ์ ไทย-ลาว*****

ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ ศึกษาสังคม เศรษฐกิจ จิตวิทยา ใน สปป.ลาว 
Economic Social and Psychological Observation
 *ประชาชนลาวส่วนใหญ่มีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่อย่างพอเพียง
อัธยาศัยดี มีน้ำใจ เหมือนคนไทย
คนลาวยังรักษาประเพณี วัฒนธรรมได้ดี
ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นเมื่อไปทำงาน ติดต่อราชการหรือเรียนหนังสือมีการปลูกฝังคุณธรรมให้ประชาชนตั้งแต่เด็ก
นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดีจะได้รับผ้าพันคอ
เพื่อเชิดชูเกียรติให้คนทั่วไปได้เห็น
ถ้าประพฤติตนไม่ดีจะถูกเรียกคืน

( ในภาพเห็นเด็กผู้หญิงระดับประถมนุ่งซิ่นเชิงสีขาว )อาชีพดูดวงตามข้างทางมีให้เห็นทั่วไป
และเป็นที่ทำนายโชคชะตาของประชาชนผู้มีรายได้น้อย
เช่นเดียวกับที่โคนต้นมะขาม ที่ท้องสนามหลวงของไทย
ในปัจจุบัน สปป.ลาว มีเมืองที่เจริญ 3 เมือง คือ
นครหลวงเวียงจันทน์ สะหวันเขต และจำปาสักต้องเสียค่าผ่านทางเมื่อเข้าเขตเมืองต่างๆ
เพื่อใช้บูรณะถนน รถยนต์ 4 ล้อ เสีย 3,000 กีบหรือ 12 บาทบ้านเมืองสงบ เรียบร้อย มีปัญหาด้านอาชญากรรมน้อย
หลัง 22.00 น. ถนนหนทางเงียบสงัดสภาพทั่วไปของหมู่บ้านที่ห่างจากเมืองหลวง
ประมาณ 20 ก.ม.เด็กน้อยผู้ที่อยู่นอกเมืองเล่นสนุกตามประสา
แกร่งและมีทักษะการใช้ชีวิตตามธรรมชาติ
ต่างจากวิถีชีวิตของเด็กที่อาศัยอยู่ในเมืองมีโรงเรียนทุกหมู่บ้าน ทุกเมือง แต่ยังต้องการพัฒนา
ใน สปป.ลาว มีมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพียงมหาวิทยาลัยเดียว
ที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ
แต่กระจายเป็นหลายวิทยาเขต ตั้งอยู่ในแต่ละภาคของลาววิทยาลัยอาชีวศึกษา ผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่นมีเชิงสีน้ำเงิน
ส่วนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไม่บังคับแบบของเชิงซิ่นVientiane International School
เป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน
นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนสองภาษา
และโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศหลายแห่ง
ได้แก่ภาษาฝรั่งเศส  เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ

1 2 3 4 กลับหน้าเกี่ยวกับ สปป.ลาว ( About Laos ) กลับหน้าหลัก ( Main )