สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****

แขวงเซกอง (Sekong Province)
  

ที่มา http://www.gustotour.com

  


              แขวงเซกองตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสปป.ลาว  อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางใต้ 815 ก.ม. เป็นแขวงที่แยกออกมาจากแขวงสาละวัน เมื่อ ปี พ.ศ. 2526    ซึ่งมีชายแดน ติดต่อกับประเทศเวียดนาม   พื้นที่ของแขวงเซกองเป็นภูเขาและที่ราบสูง  เขคที่ราบสูงจะอยู่ด้านทิศตะวันออกแล้วค่อยๆ ลดระดับความสูงลงไปหาที่ราบต่ำของแขวงจำปาสักซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก  แขวงเซกองเป็นแขวงที่สงบเงียบ มีประชากรน้อย ประมาณ 12.3 คน / ตร.กม. (ปี 2552 )  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบรรดาชนเผ่าต่างๆ 13 ชนเผ่า  มีชาวเผ่ากะตู้ มากที่สุด  โดยอาศัยอยู่อย่างกระจัดกระจายไปทั่วแขวง เสน่ห์ของแขวงเซกองคือทัศนียภาพอันสวยงามของที่ราบสูงบอลิเวน   สายน้ำเซกองและน้ำตก  น้ำตกที่อยู่ใกล้ตัวเมือง คือน้ำตกตาดแฝก ซึ่งไหลลงจากภูผาหินที่มีความยาวถึง 100 เมตร  ป้าย แขวงเซกองยินดีต้อนรับ
ไม่ค่อยมีร้านอาหารและที่พัก


จากเสาหลักเขตนี้ปอีก 66 ก.ม. จะถึงแขวงอัดตะปือ


รถโดยสารที่วิ่งผ่านแขวงเซกองไปนครหลวงเวียงจันทน์
ป้าย แขวงเซกองยินดีต้อนรับ
ไม่ค่อยมีร้านอาหารและที่พักน้ำตกเซคาตามน้ำตกตาดแฝก มีความยาวประมาณ 100 เมตร
(ภาพจากหนังสือ เที่ยวเมืองลาว ฉบับที่ 34  ปี 2007)

  เส้นทางหมายเลข 1 ของ  สปป.ลาว หรือเส้นทางโฮจินมินห์
เคยใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังจากเวียดนามเหนือ ผ่านเข้าลาว สู่เวียดนามใต้  ซึ่งเป็นถนนลูกรัง ขนาดกว้างประมาณ 5 เมตร  ยังไม่ได้รับการปรับปรุง


เริ่มเข้าเส้นทางหมายเลข 1
จากเมืองละมานถึงเมืองท่าแตง เป็นดินลูกรัง


ฤดูฝน หนทางเป็นหลุมเป็นบ่อ ชำรุดมาก


นานๆ จะเห็นเพื่อร่วมทางสภาพทางเป็นแบบนี้จนสุดตา


กำลังผ่านหมู่บ้านเล็กๆ
และสวนทางกับซุปเปอร์มาเก็ตเคลื่อนที่


ทางค่อนข้างเปลี่ยวนานๆ จึงผ่านหมู่บ้านเล็กๆ สักแห่ง


เส้นทางช่วงนี้ทอดผ่านป่ารกทึบ
เมื่อใกล้ถึงทางแยกเข้าแขวงสาละวัน
สองข้างทางจะโปร่งขึ้น และมีหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ปากทาง


เส้นทางเช้าสู่แขวงสาละวัน

กลับหน้าหลัก (Main )