สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว


นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง จำปาสัก เชียงขวาง หัวพัน พงสาลี หลวงน้ำทา
บ่อแก้ว อุดมไซ ไซยะบุลี บอลิคำไซ คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน เซกอง อัดตะปือ

แขวงสาละวัน (Salavane Province)
  

ที่มา http://www.gustotour.com


                   แขวงสาละวันเป็นเมืองชายแดนของสปป.ลาว ที่ ได้รับผลกระทบเสียหายร้ายแรงสมัยสงครามอินโดจีน และจากการสู้รบระหว่างฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา
ของลาว  สาละวันเป็นเมืองสำคัญหนึ่งของลาวใต้   เป็นเมืองที่มีขนาดเล็กท่ามกลางป่าทึบและภูเขาสูงเต็มไปด้วยทรัพยากรป่าไม้และแหล่งแร่  จัดเป็น 1 ใน 4 แขวง
แห่งที่ราบสูงบอละเวน ที่ได้รับการยกย่องว่ามีธรรมชาติที่ดีมาก   มีที่ราบอยู่ริมแม่น้ำโขง   เมืองเอกคือเมืองสาละวัน  
                         แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ สวนอุทยานแห่งชาติเชียงทอง อยู่ที่อำเภอเชียงทอง ซึ่งเป็นสวนป่าไม้ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ต้นน้ำลำธารที่สำคัญและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก  เมื่อเดินขึ้นเขาไปถึงยอดหน้าผาจะเห็นภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นลายแดงบนหน้าผาคล้ายที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี  นอกจากนี้ยังมีน้ำตกต่างๆ เช่น น้ำตก เซเซด  น้ำตกตาดเลาะ  หรือจะเยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่า เช่น หมู่บ้านกะตัง  ตั้งอยู่ในเขตเมืองตุ้มลานตอนเหนือของแขวงสาละวัน  ซึ่งชาวบ้านมีชื่อเสียงในการทอผ้าหน้าแคบแต่สีสันสวยงาม
เมืองเลางาม แขวงสาละวัน


เมืองสาละวัน กลุ่ม 5 โครงการสร้างบ้านวัฒนธรรม


สภาพทางที่ลาดยางได้รับการปะทางเป็นหย่อมๆถนนช่วงนี้เรียบดี


มีโค้งคดไปมาเป็นบางช่วง


สร้างสะพานแบริ่งข้ามห้วยต่างๆแม้จะอยู่ห่างไกลเมืองใหญ่ๆ แต่ไม่ไกลข่าวสาร
เพราะชาวสาละวันยังมีจานรับสัญญาณดาวเทียม


ทางช่วงนี้ตัดได้ตรง


ชาวนากำลังสีข้าวขับรถส่วนตัวบนถนนเหมือนจะเป็นถนนส่วนตัว


แยกนี้เลี้ยวขวาเข้าตัวเมืองสาละวัน เลี้ยวซ้ายไปบ้านนาปง


ถนนในเมืองได้รับการตัดใหม่และกำลังขยายให้กว้างขึ้น
(ความมืดกำลังคืบคลานเข้ามา จึงถ่ายภาพไม่ชัด)เส้นทางหฤโหด ประมาณ 70 ก.ม.
จากเมืองสาละวัน ผ่านเมืองวาปีและ เมืองคงเซโดน
เพื่อเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 13 ใต้
(ทางเส้นสีแดงจากเมืองสาละวันมาทางซ้ายมือจนถึงเลข 14)


ผ่านสะพานแบริ่งเป็นระยะๆ


ถนนลูกรังขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ บางช่วงเป็นทะเลโคลน
จนกระทั่งบรรจบกับเส้นทางหมายเลข 13 ใต้ชาวบ้านนั่งทอผ้าด้วยกี่เอว
(ภาพจากหนังสือ เที่ยวเมืองลาว ฉบับที่ 34  ปี 2007)


น้ำตกตาดเสท
(ภาพจากหนังสือ เที่ยวเมืองลาว ฉบับที่ 34  ปี 2007)


น้ำตกตาดเลาะ
มีคำกล่าวที่ว่า "ถ้าไปสาละวันแล้วไม่เห็นตาดเลาะ
ก็เหมือนกับไปเวียงจันทน์แล้วไม่เห็นพระธาตุหลวง"
(ภาพจากหนังสือเที่ยว เมืองลาวฉบับที่ 34  ปี 2007)

กลับหน้าหลัก (Main )