สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***กองทัพแห่งราชอาณาจักรไทย***กองทัพแห่งราชอาณาจักรไทย***กองทัพแห่งราชอาณาจักรไทย ***กองทัพแห่งราชอาณาจักรไทย ***

ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ เป็นผู้แทนกองทัพไทยในกิจกรรมทางทหารและพิธีการต่างๆ ใน สปป.ลาว
Reppresentative for the Royal Thai Armed Forces

พันเอก อภิชาติ  อุ่นอ่อน
ผชท.ทหารไทย ณ เวียงจันทน์
Col. Apichart Ounon
Defence and Army Attache'
นายทหารเกียรติยศของ พล.จัตวา บัวเสี้ยง จำปาพัน
ในการประชุม ผบ.ทบ.อาเซี่ยน ที่ ประเทศไทย

เมื่อ 6-8 พ.ย.50ร่วมงานวันชาติลาว เมื่อ 2 ธ.ค.50สนทนากับ พล.จ.สันยาฮัก พมวิหาน
ในงานวันชาติพม่า เมื่อ 4 ม.ค.51ร่วมประชุมแก้ปัญหาชาวม้งลาว
ณ ที่กัก ด่าน ตม.หนองคาย เมื่อ 12 ม.ค.51ร่วมงานวันสร้างตั้งกองทัพประชาชนลาว 59 ปี
เมื่อ 18 ม.ค.51ร่วมงานวันประกาศอิสระภาพอินเดีย
เมื่อ 28 ม.ค.51ร่วมงานวันชาติบรูไน   เมื่อ 21 ก.พ.51ร่วมงานวันชาติรัสเซีย   เมื่อ 21 ก.พ.51ร่วมส่งมอบม้งที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฏหมาย
เมื่อ 27ก.พ.51ร่วมส่งมอบม้งที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฏหมาย
เมื่อ ก.ค.51


สนทนากับท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำ สปป.ลาว
ในงานวันชาติญี่ปุ่น


แนะนำตนเองแก่
ท่านทองลุน สีสุลิด รมต.กต.สปป.ลาวร่วมงานเลี้ยงในทำเนียบท่านทูตอินเดีย
เมื่อ 10 มี.ค.51


ร่วมงานวันชาติอเมริการ่วมงานของสถานเอกอัคราชทูตอินโดนีเซีย
เยี่ยมหน่วยสำรวจทางอุทกศาสตร์ตามลำน้ำโขงร่วมงานของสถานเอกอัคราชทูตจีนร่วมประชุม SUB GBC  2/51 เมื่อ 9 -11 ก.ย.51เป็นตัวแทนกองทัพไทยในการวางพวงมาลาของ
ผบ.สูงสุด,ผบ.ทบ และ เสนาธิการทหาร และร่วมงานฌาปนกิจศพ ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน
อดีตประธานประเทศ คนที่ 4 ของ สปป.ลาว


ร่วมงานวันชาติเวียดนาม เมื่อ 1 ก.ย.51ร่วมงานวันชาติญี่ปุ่น เมื่อ 8 ธ.ค.51


กลับหน้ากิจกรรม ผชท.ทหารฯ ( Activities ) กลับหน้าหลัก (Main)