สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** ผู้แทนกองทัพไทย***** ผู้แทนกองทัพไทย***** ผู้แทนกองทัพไทย***** ผู้แทนกองทัพไทย***** ผู้แทนกองทัพไทย***** ผู้แทนกองทัพไทย*****


 
ผชท.ทหาร  ไทย/เวียงจันทน์ เป็นผู้แทนกองทัพไทยในกิจกรรมทางทหารและพิธีการต่างๆ ใน สปป.ลาว
Reppresentative for the Royal Thai Armed Forces


ร่วมงานแข่งขันกอล์ฟวันชาติอินโดนีเซีย    เมื่อ 8 ส.ค. 53
 
( 65th Anniversary of the Republic of Indonesia Independence Golf Tournament   8th August 2010)   ทีมของเราจะไปคว้ารางวัล
Go get it !4 ผู้ยิ่งใหญ่ ( พุงใหญ่)
Big 4 !ร่วมรับประทานอาหารกลางวันหลังการแข่งขัน
Lunch after Victory


ร่วมงานวันชาติเวียดนาม   เมื่อ 2 ก.ย. 53
 ( 65th Anniversary of the National Day of The Socialist Republic of Vietnam
September 2, 2010 )   นายทองลุน สีสุลิด  นายบุนยัง วอละจิด และ ออท.เวียดนาม
ดื่มอวยพรให้แก่ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเวียดนามและลาว

Toast to the prosperity of Vietnam and Laosสนทนากับ พล.ต.สันยาฮัก พมวิหาน และภริยา
Col.Apichart Ounon greeting with
MG,Sanyahuk Pomviharn and Madameสนทนากับ พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน 
เกี่ยวกับการประชุมที่เชียงราย
BG.Buasieng Champapan discussed with Col.Apichart Ounon about meeting in Chiengrai
ท่านทูตเวียดนาม ทักทายทูตทหารไทยและภริยา
Ambassador of Vietnam to Lao P.D.R. greeting with
Thai DA
and Madameท่านทูตเวียดนามกับคณะทูตทหารใน สปป.ลาว
Ambasador of Vietnam to Lao P.D.R. took a picture with Mac in Laosจากซ้าย โมเดสต้า ภริยาทูตทหารอินโดนีเซีย
   เดือนนภา อุ่นอ่อน  ภริยาทูตทหารไทย
นาตาเลีย ภริยารองทูตทหารรัสเซีย
และ พ.อ.โมฮาน ทูตทหารอินเดีย
From left to right Mrs.Modesta Hartati ,
 Mrs.Duannapa Ounon
Mrs.Natalia and Col. Mohan India DA


1 2 3 4 5 6 7 8 9 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)