สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** ผู้แทนกองทัพไทย***** ผู้แทนกองทัพไทย***** ผู้แทนกองทัพไทย***** ผู้แทนกองทัพไทย***** ผู้แทนกองทัพไทย***** ผู้แทนกองทัพไทย***** 
ผชท.ทหาร  ไทย/เวียงจันทน์ เป็นผู้แทนกองทัพไทยในกิจกรรมทางทหารและพิธีการต่างๆ ใน สปป.ลาว
Reppresentative for the Royal Thai Armed Forces


ร่วมงานวันชาติอินเดีย   เมื่อ 22 ม.ค. 53
 


ผชท.ทหารไทย  พม่า อินโดนีเซีย และอินเดีย
สนทนากับ พล.จ.สันยาฮัก  พมวิหาน 
  หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการทหาร ( ผบ.ทหารสูงสุด )


นางเดือนนภา อุ่นอ่อน ภริยา ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์
สนทนากับ ท่านนางออละวัน  พมวิหานผชท.ทหารไทย  อเมริกา รัสเซีย และพม่าพูดถูกใจท่านเอกอัคราชทูตรัสเซีย


พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน หารือกับท่านเคนทอง  นวนทะสิง
หัวหน้ากรมข่าว  กระทรวงการต่างประเทศ  สปป.ลาว


พ.อ.อภิชาติ   อุ่นอ่อน  สนทนาและชมเชยการจัดงาน กับ
 นายทหารและเจ้าหน้าที่ของสถานทูตอินเดีย


งานเลี้ยงส่งท่านเอกอัคราชทูตรัสเซีย   เมื่อ 28 ม.ค.53ท่านเอกอัคราชทูตรัสเซีย กล่าวอำลา


พ.อ.อภิชาติ  อุ่นอ่อน กับ พล.ร.ต.วิคเตอร์  ทูตทหารรัสเซียสนทนา แลกเปลี่ยนแนวคิดสานสัมพันธ์ ได้ใจ และได้งาน


ภริยาเอกอัคราชทูตจีน   เกาหลี  แม่หญิงลาว
ภริยาทูตทหารไทย และ ภริยาทูตทหารอินโดนีเซีย


พ.อ.อภิชาติ - นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน  มอบของที่ระลึกให้แก่
ท่านเอกอัคราชทูตรัสเซีย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 กลับหน้ากิจกรรม  (Activitys) กลับหน้าหลัก (Main)