สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'          Royal Thai Embassy

***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****


ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์ เป็นผู้แทนกองทัพไทยในกิจกรรมทางทหารและพิธีการต่างๆ ใน สปป.ลาว


ร่วมงานวันชาติจีน    เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 52นายกฯ บัวสอน บุบผาวัน 
และ นายสมสะหวาด     เล่งสะหวัด รองนายกฯ
เป็นประธานในพิธี


ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ของโรงแรมดอนจันพาเลส


ทหารของ สปป.ลาว จำนวนมาก และ
ทูตทหารฯ จากประเทศต่างๆสนทนากับ นายกฯ บัวสอน  บุบผาวัน


สนทนากับ นายสมสะหวาด  เล่งสะหวัด  รองนายกฯ


สนทนากับ พล.จ.สันยาฮัก  พมวิหาน
กรมใหญ่เสนาธิการทหาร ( ผบ.สูงสุด )

1 2 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )