สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'          Royal Thai Embassy

***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****


ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์ เป็นผู้แทนกองทัพไทยในกิจกรรมทางทหารและพิธีการต่างๆ ใน สปป.ลาวพันเอก อภิชาติ   อุ่นอ่อน
ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Col. Apichart Ounon
Defence and Army Attache'ร่วมงานวันชาติรัสเซีย  
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.52เป็นตัวแทนกองทัพไทยร่วมงาน
ระลึกถึงผู้สูญหายและเสียชีวิตในสงครามอินโดจีน
เมื่อ 18 ก.ย. 52ร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกา ครบรอบ 233 ปี  เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 52


เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ สปป.ลาว และ
ท่าน ทองลุน  สีสุลิด
รมว.กระทรวงการต่างประเทศ  สปป.ลาวสมาคมทูตทหารฯ และนายทหารของ สปป.ลาวจากซ้ายมือ ภริยาทูตทหารฯพม่า ภริยาทูตทหารฯอินโดนีเซีย
ภริยาเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา จ่าสิบเอกรอยเตอร์
และภริยาทูตทหารไทยฯ


ร่วมงานวันชาติสิงคโปร์   เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 52


คณะทูตทหารใน สปป.ลาวทูตทหารสิงคโปร์ ปัจจุบันยังประจำอยู่ที่สิงคโปร์สนทนากับเพื่อนๆ ทูตทหารฯ

1 2 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )