สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.
***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

งานวันกองทัพไทย  ประจำปี 2552ผชท.ทหารฯ เดินทักทายแขกอย่างทั่วถึง


บรรยากาศในงานเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ


ภริยา ผชท.ทหารฯ ช่วยรับแขกการแสดงชุดอวยพร


การแสดงชุดหนุมาน


การแสดงชุดมโนรามวลหมู่มิตรเหล่าทหารหาญ


ภริยานายทหารของ สปป.ลาวและภริยาทูตทหารฯ


ทีมไทยแลนด์ที่น่ารัก

1 2 3 4 5 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )