สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.
***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

งานวันกองทัพไทย  ประจำปี 2552ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์ ให้การรับรอง ประธานในพิธี


ผชท.ทหาร ไทยฯ กล่าวเปิดงาน โดยมี
พล.ต.สมเพ็ด ทิบมาลา และ อท.อุดมศักดิ์  ศรีธัญโกศ
เป็นประธานร่วม


ผู้ มาร่วมงานผู้ มาร่วมงาน


ผู้มาร่วมงาน


พล.ต.สมเพ็ด  ทิบมาลา เดินทักทายแขกในงาน


1 2 3 4 5 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )