สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.
***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

งานวันกองทัพไทย  ประจำปี 2552พล.ต.เยาวดนัย   ภู่เจริญยศ และ
พล.ต.ยศนันท์  หร่ายเจริญ


น.อ.เจียมศักดิ์  จันทร์เสนา และภริยา
รองผู้บัญชาการหน่วยเรือตามลำน้ำโขง (นรข.)


พ.อ.ชาติชาย  มาเมืองและภริยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานีพ.อ.กนก  ภู่ม่วง   เสนาธิการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี
และคณะ


พล.ร.ต.วิกเตอร์   โบกาเท็งกอฟ ทูตทหารรัสเซีย
และคณะทูตทหารใน สปป.ลาว


ท่านจันไซ  วินาวง และภริยา
รองหัวหน้าโยธาธิการและขนส่ง นครหลวงเวียงจันทน์


1 2 3 4 5 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )