สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.
***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

งานวันกองทัพไทย  ประจำปี 2552

พล.ต.สมเพ็ด ทิบมาลา
รมช.กระทรวงป้องกันประเทศ


พล.จ.แพงจอน สุพาวัน และภริยา
หัวหน้าอำนวยการวิทยาคารนายทหารบก


พ.อ.บุนเอื้อ อินทะกุมมาน
หัวหน้าห้องการกรมใหญ่เสนาธิการ (เสธ.ทหาร)พ.อ.คำมี หล้าบุนทัน
รองหัวหน้าห้องการกระทรวงป้องกันประเทศ
( รองปล.กห. )


พ.อ.พูเที่ยง และท่านนางคำพู กิ่งแก้ว
รองหัวหน้ากรมพัวพันต่างประเทศ


พล.จ.วิสัย จันทะมาด และบุตรสาว
หัวหน้ากรมวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์พ.อ.คำพอน สีวิไซ
หัวหน้ากรมทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)


พ.อ.พูหลวง และท่านนางจันสี บัวพะจัน
หัวหน้าการทหารกองพันใหญ่บิน ที่ 703


พล.จ.ประเสิด สุกกะเสิม
รองอัยการทหารสูงสุด


1 2 3 4 5 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )