สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.
***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****งานวันกองทัพไทย  ประจำปี 2552
(Royal Thai Armed Forces Day 2009)
ผชท.ทหาร  ไทย/เวียงจันทน์และครอบครัว


ผชท.ทหารบก   ผชท.ทหารอากาศ และเสมียน


ลูกๆ ช่วยต้อนรับแขกและแจกของชำร่วย

1 2 3 4 5 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัีก ( Main )