สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****


งานกองทัพไทย ประจำปี 2551
( Royal Thai Armed Forces Day 2008 )ผชท.ทหารฯ และครอบครัว
งานกองทัพไทยใน สปป.ลาว จัดที่ โรงแรมลาวพลาซ่าเน้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ สปป.ลาวภริยา ผชท.ทหารฯทำกระทงทอง สาคูไส้หมู และแกะสลักผลไม้ไปร่วมจัดเลี้ยงลูกสาว ผชท.ทหาร แจกเข็มกลัดรูป วัด  วัง ของไทย
ผชท.ทหารพร้อมภริยาและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับแขกแขกที่มาร่วมงานผชท.ทหารฯ ให้การรับรอง พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน
พล.ต.ดุสิต เครือใย และท่านอัคราชทูตไทยฯนายทหารของไทยและ สปป.ลาว สนทนากันอย่างม่วนชื่นบรรยากาศแห่งมิตรภาพผชท.ทหาร กล่าวสุนทรพจน์โดยมี
พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน เป็นผู้แทนฝ่าย สปป.ลาว  และ
ท่านอัคราชทูต อุดมศักดิ์ ศรีธัญโกชเป็นผู้แทนฝ่ายไทย


แขกที่มาร่วมงาน


แขกที่มาร่วมงาน


ฉายวีดิทัศน์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
แขกร่วมรับประทานอาหารจัดการแสดง 3 ชุด ได้แก่ รำจำปาลาว  รำเสี่ยงเทียน และระบำเทพบันเทิงส่วนหนึ่งของนายทหารไทยและ สปป. ลาวคณะทูตทหารที่ประจำการใน สปป.ลาวภริยา ผชท.ทหารไทยกับแขกฝ่ายหญิง


กลับหน้ากิจกรรม ผชท.ทหารฯ ( Activities ) กลับหน้าหลัก (Main)