สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****


งานวันกองทัพไทย  ประจำปี 2553

การแสดงบนเวที


ฟ้อนดวงจำปา


ฟ้อนลาวดวงเดือน


ฟ้อนแสงเทียน

บรรยากาศในงาน


ผู้ร่วมงานชิมอาหารอร่อย ๆ  ได้แก่ ห่อหมกปลาน้ำโขง
ปลาน้ำโขงย่าง  แฮม+บัน  เป็ดปักกิ่ง  กุ้งทอดซอสมะขาม
พายแฮม  ไก่ย่างซอสเทริยากิ  ติ่มซำ เค้ก พายผลไม้ ฯลฯสีหน้าที่ยิ้มแย้มของผู้มาร่วมงาน
(อาหารอร่อย ๆ ช่วยให้แขกร่วมงานอย่างมีความสุข)ภริยา ผชท.ทหารฯ ตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับเรื่อง
" ทำไมคนไทยจึงรักในหลวง "
และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ทั้งในฐานะจอมทัพไทยและพระมหากษัตริย์
เพื่อปวงชนชาวไทย  มาอย่างยาวนาน
ม่วนซื่นกันทั่วหน้าพล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน สนทนากับทูตทหารจีน (คนกลาง)


พล.จ.สีโสพน  บังออนแสงเดด  พล.ต.อัศวิน  แจ่มสุวรรณ
และ พ.อ.สุรพัฒน  เพชรฉาย  สนทนาร่วมกันพล.จ.สีโสพน  บังออนแสงเดด  สนทนากับ
คุณ Shigeki  KOBAYASHI  และภริยาพ.อ.โฆสิต ชินวลัญช์ สนทนากับ ผชท.ทหารอินโดนีเซีย


พ.อ.สุรพัฒน   เพชรฉาย   พ.อ.อาคม จันทร์พันธุ์
 สนทนากับ พ.ท.กิ่งเพ็ด  วันนะจะเลินนายทหารไทยและลาวมีโอกาสสนทนา
เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีนายทหารไทยและลาวมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น


ภริยา ผชท.ทหารฯ
ช่วยรับแขกและดูแลความเรียบร้อยของงาน

1 2 3 4 5 6 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )