สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****


งานวันกองทัพไทย  ประจำปี 2553


นายวิบูลย์ คูสกุล  เอกอัคราชทูตไทย/เวียงจันทน์  และ
พล.ต.จันสะหมอน  จันยาลาด ให้เกีรติเป็นประธานร่วม


ผชท.ทบ. รรก.ผชท. ทหาร ไทย ณ เวียงจันทน์
กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดงาน


ดื่มอวยพรเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนลาวผู้ร่วมงานผู้ร่วมงาน


ผู้ร่วมงานประธานเดินทักทายผู้ร่วมงานประธานในงานและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมสนทนา
ชมวีดีทัศน์และการแสดงบนเวที


ภริยา ผชท.ทหารฯ ( ชุดสีชมพู )
ถ่ายรูปร่วมกับภริยานายทหารชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายลาว

1 2 3 4 5 6 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )