สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****


งานวันกองทัพไทย  ประจำปี 2553


พ.อ.โอสา  ปันยาทอน  เจ้ากรมช่างแสง
ลงนามและรับของชำร่วย


พล.ต.อัศวิน  แจ่มสุวรรณ  หน.ส่วนประสานงานด้านลาว
มอบของที่ระลึก


พ.อ.กฤษณะ  เกิดทองคำ
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  จ.หนองคายพ.อ.สุรพัฒน  เพชรฉาย
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมพ.อ.ชาญชัย  เอมอ่อน   เสนาธิการ กองกำลังสุรสีห์ฯ
และคณะน.อ.สมศักดิ์  วาณิชย์เจริญ  รอง ผบ. นรข.นายสุทธิสาร  วิบูลยเสข
เลขานุการเอก  สถานทูตไทย/เวียงจันทน์คณะผู้จัดการธนาคารของไทย ใน สปป.ลาว
( ธ.กรุงศรีอยุธยา,กรุงไทย,ทหารไทย,ไทยพาณิชย์,กรุงเทพ )


นายธนากร  ไชยสุกุมาร
ผู้จัดการ  การบินไทย/เวียงจันทน์

1 2 3 4 5 6 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )