สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****


งานวันกองทัพไทย  ประจำปี 2553
(Royal Thai Armed Forces Day 2010)
รูปแบบงาน
เน้นความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพลาว


เจ้าหน้าที่สำนักงานทูตทหาร  ไทย/เวียงจันทน์


ผชท.ทหารฯ และครอบครัว
( ตรวจความเรียบร้อยของงานให้พร้อมรับแขก )เฉลิมพระเกียรติองค์จอมทัพไทย
โดยเปิดวีดีทัศน์เรื่อง King of Heart  และ กองทัพไทย
เปิดเพลงบรรเลงโดยใช้เพลงพระราชนิพนธ์ของที่ระลึกเป็นเข็มกลัดติดเสื้อ


พร้อมจัดเลี้ยง

1 2 3 4 5 6 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )