สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว

ถนนหมายเลข R3 ช่วงในประเทศ สปป.ลาว            
                  เส้นทางR3 เป็นเส้นทางถนนที่ตัดเชื่อมโยงไทย-ลาว -จีน ก่อให้เกิดโอกาสสำคัญในการเพิ่มมูลค่าทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อย่างมีเป็นรูปธรรม  จุดเชื่อมต่อ
ของทางเส้นนี้จากบ่อหาน (ม่อฮาน)  เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ในมณฑลยูนนาน ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เข้ามาที่เมืองบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือ
ของ สปป.ลาว ต่อไปยังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายของประเทศไทย  ระยะทางประมาณ 240 กม.  ทว่าอุปสรรคสำคัญในการ
จะใช้เส้นทาง R3 ได้อย่างเต็มที่อยู่ที่จุดเชื่อมต่อระหว่างห้วยทราย-เชียงของที่ปัจจุบันยังคงใช้แพขนาดยนต์ในการเดินทาง-ขนส่ง ข้ามแม่น้ำโขง ดังนั้น ไทย-ลาว-จีน  จึงเสนอให้
มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 4 ที่นี่  ซึ่งกว้างกว่าสะพานแห่งที่1 และ 2  เพื่อให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ข้ามได้สะดวก  งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นของฝ่ายไทยและจีน ฝ่ายละ 50 % ปัจจุบันอยู่ระห่างการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับเหมา จะเริ่มก่อสร้างและแล้วเสร็จในราวเดือน พ.ค.2552-2554 
                 ถนนหมายเลข R3 เป็นถนนลาดยาง กว้างประมาณ 8 ม. (รวมไหล่ทาง) สภาพถนนโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี มีถนนชำรุดบางช่วง ขึ้นเขาบางช่วงซึ่งไม่สูงนัก ตัดผ่านเขาที่
ยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์  นักท่องเที่ยวต้องเตรียมเสบียงเผื่อไว้บ้าง  เพราะผ่านหมู่บ้านน้อยแห่ง บางหมู่บ้านมองไม่เห็นร้านอาหารเลย  ใช้เวลาเดินทางจากด่านห้วยทรายถึงเมือง
หลวงน้ำทา ประมาณ 4 ช.ม. และจากตัวเมืองหลวงน้ำทาไปด่านบ่อเต็นระยะทาง 56 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.
ถนน R3ส่วนที่อยู่ ใน จ.เชียงราย


ถนน R3 ส่วนที่จะเข้าตัวอำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย


ถนนภายใน อ.เชียงของ จ.เชียงรายนั่งเรือหางยาวคนละ 30 บาท จาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย
หรือถ้านำรถมาให้ใช้แพขนานยนต์ (คันละ 1,000 บาท)ทางขึ้นที่เมืองห้วยทราย  แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ อ.เชียงของ  จ.เชียงราย
จะเห็นว่าตลิ่งสูงกว่าฝั่งไทย


ถนนฝั่งห้วยทรายขนานไปกับลำน้ำโขง
มองเห็นฝั่งไทยอยู่ด้านหลัง


ชาวเมืองห้วยทราย
ยินดีต้อนรับ


ถนนกลางเมืองห้วยทราย


จากถนนจุดนี้สามารถเดินทางไปเมืองหลวงน้ำทา อุดมไซและหลวงพระบางได้


เส้นทางที่คดเคี้ยวเพิ่มสีสันการเดินทางไม่ให้ซ้ำซากจำเจ


แต่พอถึงจุดที่มีดินถล่มทางก็ต้องลดความเร็วลง


ทางยังใหม่( ม.ค.2552)  ขึ้นเขาไม่สูงนัก


บ้านชาวเขาที่อาศัยอยู่ริมทาง   นานน๊านจะพบสักหมู่บ้าน


เหมืองถ่านหิน ที่เมืองเวียงพูคา แขวงหลวงน้ำทา


เมื่ออยู่บนเขามองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้กว้างไกล


ถึงเมืองหลวงน้ำทาซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ
ท่ามกลางอ้อมกอดของภูเขา
ถนนกลางเมืองหลวงน้ำทาที่กว้าง สะดวกสบาย


จากในเมืองไปด่านบ่อเต็น ระยะทาง 56 ก.ม.
เห็นสาวบ้างไม่สาวบ้างแบกเด็กไว้ข้างหลังคนละคน


ชีวิตที่ต้องพึ่งสองมือและสองเท้าจริงๆ


ถนนระหว่างทางไปบ่อเต็นที่ปริหายลงไปในเหว
  เหลือให้วิ่งเพียงช่องทางเดียวเลี้ยวซ้ายไปด่านบ่อเต็น   เลี้ยวขวาไปหลวงพระบาง
ทางไปหลวงพระบางยังไม่ดี


ช่วงเทศกาลปีใหม่ ชาวม้งจะแต่งตัวสวยงามตามวัฒนธรรม
แล้วชายหญิงมักจะเล่นลูกช่วงกัน ถ้ารับไม่ได้ต้องเสียของ
เช่น แหวน นาฬิกา ผ้า พอเที่ยงคืนจะไปทวงคืน
ถ้าถูกใจกัน  ก็จะสานสัมพันธ์กันต่อไป


อีก 1 ก.ม. จะถึงชายแดนจีน


บริเวณนี้เป็นเขตปกครองพิเศษของจีน
 มีร้านค้า ร้านอาหารจีน โรงแรม และแหล่งคาสิโน
ต้องใช้เงินหยวนในการจับข่ายใช้สอย


ด่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา  ติดต่อกับด่านบ่อหานของจีน
ถ้าไม่มีวีซ่า ต้องทำวีซ่านักท่องเที่ยว เสียเงินคนละ 350 หยวน
และใช้รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว คนละ 2 ใบ
ถ้าต้องการไปเที่ยวประเทศจีนต้องเปลี่ยนเป็นรถของจีน
ซึ่งมีไว้บริการที่ด่าน หรือซื้อทัวร์ไปเที่ยวจีน ได้แก่ สิบสองปันนา คุนหมิง ฯลฯ ได้ที่ตัวเมืองหลวงน้ำทา

1 2 3 กลับหน้าเกี่ยวกับ สปป.ลาว ( About Laos ) กลับหน้าหลัก ( Main )