สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนลาว
(Promoted relation between Lao and Thai Army)ส่งตัว พ.ท.หนูพอน แดงดวงดาลา ไปรับการรักษา
ที่ร.พ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคมติดตามอาการ พ.ท.หนูพอน แดงดวงดาลา
หลังรับการรักษาติดตามอาการ พ.ท.หนูพอน แดงดวงดาลา อย่างสม่ำเสมอร่วมอวยพรวันกองทัพประชาชนลาว
เมื่อ 18 ม.ค.51ไปส่งและรับ พ.อ.โอสา ปันยาทอน หน.กรม.ช่างแสง
ไปประชุมเรื่องการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมฯร่วมงานแต่งงานหลานของ พล.จ.วิสัย จันทะมาด มีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับ
พล.จ.สันยาฮัก พมวิหาน หน.กรมใหญ่เสนาธิการ
เมื่อ 25 มี.ค..51

มีโอกาสได้แนะนำตัวกับ
ท่านนางปานี ยาท่อตู้ รองประธานสภา
เมื่อ 25 มี.ค..51พล.ต.สมเพ็ด ทิบมาลา
  รัฐมนตรีช่วยกระทรวงป้องกันประเทศ
เป็นประธานบายศรีสู่ขวัญ แก่คณะ ผชท.ทหารและภริยา
เมื่อ 10 เม.ย.51อวยพรวันเกิด พ.อ.สีไพ หมื่นดวง
หัวหน้ากรมพัวพันต่างประเทศ
เมื่อ 27 เม.ย.51


1 2 3 กลับหน้ากิจกรรม ผชท.ทหารฯ ( Activities ) กลับหน้าหลัก (Main)