สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์สองชาติ สองกองทัพ ไทย- ลาว *****

ผชท.ทหาร ไทย/เวียงจันทน์ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพประชาชนลาว
(Promoted relation between Lao and Thai Army)

เยี่ยมคำนับ พล.จ.สมเพ็ด ทิบมาลา
รมต.กระทรวงป้องกันประเทศ
ในโอกาสที่มารับหน้าที่ ผชท.ทหาร/เวียงจันทน์เยี่ยมคำนับ พ.อ.สีไพ หมื่นดวง
หัวหน้ากรมพัวพันต่างประเทศ
ในโอกาสที่มารับหน้าที่ ผชท.ทหาร/เวียงจันทน์พ.อ.สีไพ หมื่นดวง
เลี้ยงต้อนรับ ในโอกาสที่มารับหน้าที่  ผชท.ทบ./เวียงจันทน์
พล.ท.สุจิตร สิทธิประภา แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ
เข้าพบ พล.จ.บัวเสี้ยง จำปาพัน

เมื่อ 6-8 พ.ย.50เป็นนายทหารเกียรติยศแก่ พล.จ.บัวเสื้ยง จำปาพัน
รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ
ไปร่วมประชุม ผบ.ทบ.อาเซี่ยน ที่จว.ประจวบฯ
เมื่อ 6-8 พ.ย.50ให้การรับรอง พล.จ.บัวเสื้ยง จำปาพัน
รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ
เมื่อไปร่วมประชุม ผบ.ทบ.อาเซี่ยน เมื่อ 6-8 พ.ย.50
ร่วมอวยพรเนื่ิองในโอกาสครบรอบ 32 ปี วันชาติลาว
เมื่อ 2 ธ.ค.50ขอพร พล.จ.สีโสพน บังออนแสงเดด และภริยา
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่สากล
เมื่อ 22 ธ.ค.50ร่วมกิจกรรมแข่งขันโบลิ่ง
วันสถาปนากองทัพประชาชนลาว เมื่อ 14 ม.ค.51


1 2 3 กลับหน้ากิจกรรม ผชท.ทหารฯ ( Activities ) กลับหน้าหลัก (Main)