สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว
นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง จำปาสัก เชียงขวาง หัวพัน พงสาลี หลวงน้ำทา
บ่อแก้ว อุดมไซ ไซยะบุลี บอลิคำไซ คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน เซกอง อัดตะปือ

แขวงพงสาลี (Phongsaly Province)

  

ที่มา http://www.gustotour.com


*****อยู่ระหว่างดำเนินการ*****

1 2 3 4 กลับหน้าเที่ยวในลาว (Travel in Laos) กลับหน้าหลัก (Main )