สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว

นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงเวียงจันทน์ หลวงพระบาง จำปาสัก เชียงขวาง หัวพัน พงสาลี หลวงน้ำทา
บ่อแก้ว อุดมไซ ไซยะบุลี บอลิคำไซ คำม่วน สะหวันนะเขต สาละวัน เซกอง อัดตะปือ


แขวงอุดมไซ (Oudomxai Province)

  

ที่มา http://www.gustotour.com
         
                  แขวงอุดมไซ  ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศลาว  ระหว่างแขวงบ่อแก้วและเมืองหลวงพระบาง  แขวงนี้ได้แยกออกมาจากแขวงหลวงพระบางเมื่อปี พ.ศ. 2506 เมื่อแรกตั้งแขวงนี้มีชื่อว่า แขวงล้านช้าง   พ.ศ. 2508 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น แขวงเมืองไซ   พ.ศ. 2512 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น แขวงอุดมไซ มาจนถึงปัจจุบัน   ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 จึงได้โอน เมืองปากทา และเมืองผาอุดมไปขึ้นกับแขวงบ่อแก้ว   ปัจจุบันมีเมืองไซ เป็นเมืองเอก    ถ้าขับรถจากหลวงพระบางไปเมืองอุดมไซ ใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง
เมืองปากแบ่งเมืองท่องเที่ยวของแขวงอุดมไชย เป็นจุดแวะพักที่สำคัญของทั้งคนและเรือ จากหลวงพระบางหากนั่งเรือทวนสายน้ำมาถึงปากแบ่งใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง ถ้าออกเดินทางตอนเช้าจะถึงที่ท่าเรือค่ำพอดี    แต่ถ้านั่งเรือตามสายน้ำจากห้วยทราย   แขวงบ่อแก้ว  ตรงข้ามกับท่าเรือเชียงของ จังหวัดเชียงราย จะใช้เวลาน้อยกว่า แต่ก็ต้องมาแวะพักค้างคืนที่ปากแบ่งเช่นกัน   ถ้าได้แวะที่นี่ตอนเช้าสามารถตื่นขึ้นมาชมทะเลหมอกของสายน้ำโขง ล้อมรอบด้วยผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์  สายน้ำจะคดเคี้ยว
มีแก่งอยู่กลางลำน้ำตลอด   ตรงท่าเรือจะมีเรือจอดอยู่เรียงรายเต็มไปหมด ทั้งเรือส่งสินค้า เรือเร็ว เรือช้า ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเดินเรือ ถ้าต้องการไปยังหลวงพระบาง สามารถไปด้วยเรือเร็ว  จะเป็นเรือท้องแบนนั่งได้ 6 คน แต่ต้องสวมเสื้อชูชีพและหมวกกันน็อกด้วย ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง หรือถ้านั่งเรือช้าจะใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง
                         สมัยสงครามกู้ชาติและเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทางหลวงหมายเลข 1 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 4 เคยเป็นศูนย์กลางที่จีนใช้ส่งความช่วยเหลือผ่านไปยัง
ขบวนการประเทศลาวในช่วงปี พ.ศ. 2513     แต่ในปัจจุบัน อาคารกงสุลเก่าของจีนได้เปลี่ยนแปลงเป็นโรงแรมไปแล้ว   รัฐบาลลาวตอบแทนจีนที่ยอมเสียค่าใช้จ่ายในการ
สร้างถนนด้วยการให้สัมปทานไม้ในเขตหุบเขาแขวงอุดมไชย  ส่งผลให้ป่าไม้บริเวณนี้ถูกทำลายลง ปัจจุบันจีนมีอิทธิพลในรูปของการค้า มีตลาดใหญ่ๆ ขายของมากมาย
                          ที่กลางเมืองไซจะเห็นพระธาตุยอดสีทองตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง ชื่อว่า พูพระธาตุ ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวลาวและเป็นจุดที่สามารถชม
วิวทิวทัศน์ได้รอบเมือง ท่ามกลางการถูกล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน   ด้านนอกเมืองบนทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณกิโลเมตรที่ 11 มีน้ำตกที่สวยงามชื่อว่า "ตาดสิบเอ็ด"  เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านโขดหินลงสู่แม่น้ำทา  ระหว่างทางจะพบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม หมู่บ้านชาวเขา เช่น ลาวสูง เผ่าอาข่า ม้ง และเย้า   แขวงอุดมไช
แม้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ชมน้อย แต่ก็ยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางของชาวลาว เพราะมีสถานีขนส่งขนาดใหญ่อยู่นอกเมือง สามารถไปเมืองอื่นๆได้สะดวก ได้แก่ เวียงจันทน์  หลวงพระบาง  หลวงน้ำทา  พงสาลี หรือไปยังบ่อเต็นซึ่งเป็นชายแดนในเขตยูนนานประจีนก็ได้

ที่มา:http://www.oceansmile.com/Lao/Udomchai.htm
                    

เข้าเขตแขวงอุดมไซ  เห็นนาข้าวและผืนป่าเขียวขจี


อาคารโรงเรียนหลังคาสีเขียว
มองเห็นเด็กๆ เต็มหน้าโรงเรียน


ถึงแล้ว สนามบิน แขวงอุดมไซกำลังจะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำก่อ
มองไปข้างหน้า ทางซ้ายมือคือโรงแรมแดนสะหวัน
ทางขวามือคือตลาดลือไซ


กำลังจะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำก่อ
ด้านข้างของโรงแรมแดนสะหวันติดกับแม่น้ำก่อ


ด้านหน้าของโรงแรมแดนสะหวันห้องพักของโรงแรมแดนสะหวัน
กว้างมาก ตั้งวงตะกร้อได้เลย


ห้องพักยังใหม่ ( 19 พ.ย. 2552 )
ราคาคืนละ 100,000 กีบ ( 400 บาท )


อ่างล้างหน้าใบนี้ทำจากไม้ถนนหน้าเรือนพัก วินลา แก้วเสิมสัก


หน้าเรือนพัก วินลา  แก้วเสิมสัก


ด้านหน้าของเรือนพัก วินลา แก้วเสิมสัก

1 2 3 4 5 กลับหน้าเที่ยวในลาว (Travel in Laos) กลับหน้าหลัก (Main )