สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

*****เสน่ห์เมืองลาว***** เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว  *****  เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว ***** เสน่ห์เมืองลาว *****เสน่ห์เมืองลาว *****


รูปเงาแต่เก่าก่อน ( Old Picture of Laos)

พระธาตุหลวงเจ้าไซเสดถาทิราด นำพาประชาชนสร้างพระธาตุหลวงเวียงจันทน์
เมื่อ คศ. 1556 - 1560
รูปถ่ายพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ เมื่อ คศ.1889รูปถ่ายพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ เมื่อ คศ.1910 ( พ.ศ.2453 )
สังเกตที่องค์พระธาตุต่างไปจากเดิม
รูปถ่ายพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ เมื่อ คศ.1910 ( พ.ศ.2453 )
ไม่แน่ใจว่าเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังของพระธาตุ
เพราะแต่เดิมทางเข้าพระธาตุฯ  อยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าปัจจุบัน
สังเกตเห็นความเสื่อมโทรม รกร้าง น่าใจหาย
มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เบื้องซ้ายของภาพ
ไม่ทราบว่าเดิมมีวัดอยู่ตรงนั้นหรือไม่รูปถ่ายพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ (ไม่ระบุช่วงเวลา)
สังเกตว่าได้รับการบูรณะแล้ว เพราะรูปทรงของยอดพระธาตุเปลี่ยนไป
มีการก่อสร้างระเบียงคดขึ้นใหม่แทนที่ระเบียงคดเดิม
และด้านหน้าพระธาตุหลวงรวมถึงพระพุทธรูปได้รับการบูรณะเพิ่มเติม
รูปถ่ายพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ (ไม่ระบุช่วงเวลา)
สังเกตว่า มีการสร้างอนุสาวรีย์ เจ้าไซเสดถาทิราด ที่ด้านหน้าพระธาตุฯรูปถ่ายพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ เมื่อ คศ.1983 ( พ.ศ.2526 )  จากมุมสูง
ส่วนฐานพระธาตุมีสีขาว ทาสีทองที่ส่วนกลางและส่วนยอดพระธาตุ


รูปถ่ายพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ เมื่อ คศ. 2008 ( พ.ศ.2551 )
องค์พระธาตุสีทองอร่าม บริเวณโดยรอบได้รับการปูอิฐ สะอาด สวยงาม


ทวารบาลยืนอยู่ในซุ้มปราสาท ที่มุมด้านในระเบียงคดของพระธาตุหลวง
ก่อนการบูรณะปฏิสังขรณ์ทวารบาลยืนอยู่ในซุ้มปราสาท ที่มุมด้านในระเบียงคดของพระธาตุหลวง
ในปัจจุบัน ( ปี พ.ศ.2552 )


ภาพขยายของยอดเจดีย์ที่รายรอบฐานของพระธาตุหลวงเวียงจันทน์
มองใกล้ๆ จะเห็นลวดลายที่งดงามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ทรงพระราชทานสร้างซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้า

1 2 3 4 5 6 7 8 กลับหน้าเกี่ยวกับลาว (About Laos) กลับหน้าหลัก (Main)