สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์

Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** พัฒนาสัมพันธ์ สองชติ สองกองทัพ  ไทย-ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์ สองชติ สองกองทัพ  ไทย-ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์ สองชติ สองกองทัพ  ไทย-ลาว *****

ผชท.ทหารไทย/เวียงจันทน

พันเอก อภิชาติ อุ่นอ่อน
   

เกิดเมื่อ 26กรกฎาคม 250
2
กำเนิด นนร.(ตท.19/ จปร.30)
คุณวุฒิเพิ่มเติมเมื่ิอรับราชการแล้ว
 *หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารม้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
 *หลักสูตรครูทหาร เหล่าทหารม้า ประเทศสหรัฐอเมริกา
 *หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า
 *หลักสูตรฝ่ายเสนาธิการในการยุทธร่วมยุทธผสม   วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ประเทศสหรัฐอเมริกา
 *หลักสูตรภาษาจีนชั้นต้น มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ
  กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน

ภาษาต่างประเทศ พูด-อ่าน-เขียน  อังกฤษ จีน เกาหล
ชื่อภริยา นางเดือนนภา สกุลเดิม สมเภท  
เกิดเมื่อ 26พฤษภาคม 250
6
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
คุณวุฒิ คหกรรมศาสตร์บัณฑิต(คศ.บ.)เกียรตินิยม
อาชีพ รับราชการครู/ชำนาญการพิเศษ (ระดับ8)

บุตร จำนวน3คน
  1.นางสาวอภินภา  อุ่นอ่อน 
  2.นางสาวอภิรวี  อุ่นอ่อน
  3.เด็กหญิงอภิรวิภา  อุ่นอ่อน

ตำแหน่งสำคัญในอดีต
 *
ผบ.มว.ร้อย ลว. ม.พัน19 ตั้งแต่ 2526 ถึง 2529
 *ผบ.ร้อย ลว. ม.พัน19 ตั้งแต่ 2532 ถึง 2533
 *ผบ.ม.พัน19 ตั้งแต่ 2538 ถึง 2543
 *อจ.หก.รร.สธ.ทบ.สบส. ตั้งแต่ 2544 ถึง 2545
 *ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา  ตั้งแต่ 2546 ถึง 2547

การปฏิบัติงานสำคัญในอดีต
 *รอง ผบ.ร้อย ควบคุมสินค้า ตามแนวชายแดน
   กกล.บูรพา ตั้งแต่ 2528 ถึง 2529
 *ฝสธ.บก.สน.ปทก.ศอร.101 บก.ทหารสูงสุด (ไทย - กัมพูชา)  
   ตั้งแต่ 2537 ถึง 2538


สน.ผชท.ทหารไทย/เวียงจันทน์
(OFFICE OF THE DEFENCE ATTACHE ROYAL THAI EMBASSY)
216 UNIT 16 BAN BEUNGKHAYONGTAI MUANG SISATTANAK VIENTIANE LAO P.D.R

Tel (007) (85621)- 353-258
Fax (007) (85621)- 353-257
MOBILE : (007)(85620)- 5505422
THAI MOBILE : 081-908-0031
E-Mail : ounon19@yahoo.com
       : ounon19@gmail.com

สน.ผชท.ทหารไทย/เวียงจันทน์ ได้เปิดตู้ ปณ. ไว้ที่จังหวัดหนองคาย เพื่อความสะดวกในการติดต่อทางไปรษณีย์ สำหรับเอกสารที่ไม่เร่งด่วนและไม่จัดชั้นความลับ ดังนี้
สน.ผชท.ทหารไทย/เวียงจันทน์ ตู้ ปณ. 39 อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

เสมียนประจำสนง.ผชท.ทหารไทย/เวียงจันทน


จ่าสิบเอกปรีชา รอดอ่อน

7 กันยายน 2505
การศึกษา  ประโยควิชาชีพ (ปวช.บัญชี)   
การศึกษาทางทหาร   
  นายสิบชั้นต้นทหารการข่าว (ปี 32)
  นายสิบอาวุโสทหารการข่าว รร.ขว.ทบ. รุ่นที่ 15/49 (ปี 49-50)   

ตำแหน่งในอดีต
 นายสิบการข่าว สปข.ขว.ทบ. (ปี 28)
 นายสิบการข่าว สปข.ขว.ทบ. (ปี 28)
 นายสิบการข่าว ชุดปฏิบัติการพิเศษ สน.322 ฝขว.ศปก.ทบ.(ปี28-34)
 เสมียนประจำ สน.ผชท.ทหารไทย/จาการ์ต้า( ปี 34-37)
 นายสิบการข่าว ชุดปฏิบัติการพิเศษ สน.322 ฝขว.ศปก.ทบ.(ปี37-34)
 ล่าม พัน ร.ไทย กองกำลัง 972/ ติมอร์ตะวันออก (ปี 43-44)
 ล่าม พัน ร.ไทย กองกำลัง 972/ ติมอร์ตะวันออก (ปี 43-44)
 นายสิบการข่าว ชุดปฏิบัติการพิเศษ สน.322 ฝขว.ศปก.ทบ.(ปี 44-49)ชื่อภริยา นางภาวิอร รอดอ่อน

บุตร 3 คน
  1. ด.ช.พงศกร รอดอ่อน
  2. ด.ญ.วริศรา รอดอ่อน 
  2. ด.ช.ธรานนท์ รอดอ่อน  


ติดต่อสำนักงาน (Contac Office)

กลับหน้าหลัก (Main)