สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันทน์
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.

***** พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว ***** พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว *****  พัฒนาสัมพันธ์  ไทย-ลาว *****  
ผชท.ไทย/เวียงจันทน์ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรืองานวันชาติไทย ณ สถานเอกอัคราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว เมื่อ 4 ธ.ค.50รับแขก


ให้การรับรอง พลจัตวาบัวเสี้ยง จำปาพันและภริยาจัดแสดงชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทย
แสดงหุ่นละครเล็กจากโจหลุยส์เทียร์เตอร์แสดงโปงลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีเชิญ คุณบานเย็น รากแก่น มาร้องเพลงไทย/ลาวข้าราชการสถานทูตไทย/เวียงจันทน์พร้อมตู่สมรส
และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดหนองคาย
ถวายพระพรชัยมงคลชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมถวายพระพรเจ้าหน้าที่ในสถานทูตไทยและครอบครัวถ่ายรูปร่วมกัน

1 2 กลับหน้ากิจกรรม ผชท.ฯ ( Activities ) กลับหน้าหลัก (Main)