สำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร ไทย/เวียงจันท
น์    
Office of the Defence Attache'   Royal Thai Embassy , Vientiane , Lao P.D.R.


***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ ***** ทีมไทยแลนด์ *****


งานวันชาติไทย  ประจำปี 2552

เมื่อ 4 ธันวาคม 2552   ณ ศูนย์แสดงสินค้า Lao ITECท่านทูตฯ กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดงานท่านทองลุน  สีสุลิด  ตัวแทนจากรัฐบาล สปป.ลาว


แขกในงานยืนขึ้นเพื่อดื่มถวายพระพรเดินทักทายแขก และตำจอก ( ชนแก้ว เพื่อดื่มอวยพร )ขอบคุณทูตทหารพม่าและภริยา


ตำจอกกับทูตทหารอินโดนีเซียและภริยาตำจอกกับ พ.อ.พูเที่ยง กิ่งแก้วและ ทูตทหารอเมริกา+ภริยาตำจอกกับเพื่อนมิตรชาวลาวขอบคุณ คุณShigeki  KOBAYASHI  และภริยา

1 2 3 กลับหน้ากิจกรรม ( Activities ) กลับหน้าหลัก ( Main )